MBZ 300 N48G

E 70 * Rumstermostat för ventilationsstyrning

Temperaturreglerare E 70 Tillbehör för Elektrolinjärdrifter och 24 V DC-anläggningar
  • Temperaturkopplingspunkten kan ställas in på mellan +5° och 30° C
  • Potentialfri växlingskontakt
  • Omkopplare för manuell till- och frånslagning
Kontakta oss

Användningsområden

  • För anslutning till kontrollpaneler och ventilationsstyrningar
  • För temperaturberoende fönsterstyrning inomhus
  • Ytmontage

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00