Manuella öppnare för överljusfönster

OL 90 N * Utanpåliggande överljusöppnare, platt form med en öppningsbredd på 170 mm

OL 90 N öppen utan fäste för fönster
 • Uppnår full öppningsbredd på 170 mm vid alla bladhöjder
 • Öppningsbredden kan ställas in
 • Platt design på säkerhetssaxen ger mindre platsbehov
 • Integrerad dörrbladslåsning i saxen garanterar säker låsning
 • Uthängningsspärr och låsbar handspak erbjuder extra säkerhet
 • Låsningsmedbringare och extralåsningar ger ökad säkerhet och täthet
Visa mer
 • Enkel på- och avhakning av saxen med aktiveringsknapp gör det lättare att tvätta fönstret från in- och utsidan
 • Komplett förmonterade komponenter underlättar montering
Kontakta oss

Användningsområden

 • Bekväm och daglig ventilation av rum och trapphus
 • Inåtgående tippfönster
 • Kan även användas för inåtgående topphängda fönster på rektangulära fönster
 • Kan fås i specialformer såsom sneda, trekantiga, runda och välvda fönster och plattbågsfönster möjliga
 • Kan användas individuellt för olika tillämpningar (stolp-/karmöverföringar och nischöverföringar etc.)
 • Koppling och manövrering av flera fönster med hörnvinkelöverföring
 • Automatisering med elektrolinjärdrift E 212
 • Montering på trä-, plast- eller aluminiumfönster
 • Karmmontage

Produktspecifikationer

OL 90 N
Längd 242 mm
Djup 49 mm
Höjd 16 mm
Öppningsbredd (max.) 170 mm
Dörrbredd (min.) 380 mm
Bladhöjd (min.) 250 mm
Dörrbladsvikt (max.) 80 kg
Beslagslyft 54 mm
Inställbar öppningsbredd (slagreducering) I vissa fall
Dörrbladslås integrerad i saxen Ja
Saxuthängning med aktiveringsknapp Ja
Inbrottshämmande låsning (SKG) Ja
Låsbart Ja
Urkopplingsskydd Ja

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00