Slimchain

Konsolsats C Slimchain * För tippbara och sidohängda fönster

Konsolsats C Slimchain Konsolsats C Slimchain
  • Enkel och snabb montering med smart-fix-monteringssystem
Kontakta oss

Användningsområden

  • Integrerad karmmontage inåtgående
  • Montering på trä- och metallfönster

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00