Programvara

GEZE Cockpit VISU+ programlicens * Programvara fastighetsautomation för skapande av individuella meddelanden

  • Användning i kombination med GEZE VISU
  • Upprättande av användarspecifika larm
  • Konfiguration av en trafikljusfunktion för färgkodning av statusar
  • E-postmeddelanden gällande utvalda statusar eller larm
Kontakta oss

Programvara fastighetsautomation för skapande av individuella meddelanden

Användningsområden

  • Övervakning av anslutna GEZE-produkter, nödutrymningsdörrar, automatdörrar, ventilationsluckor i rök- och värmeutsugsanläggningar

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00