Programvara

Specifik övervakning och användning av dörrar och fönster i Smart Buildings. Visualisering i fastighetsautomation underlättar för användaren. Intuitivt användargränssnitt ökar komforten. Effektiv fastighetsstyrteknik och styrningsprogramvara säkerställer sömlöst och perfekt samspel mellan flerfunktionella, intelligenta och uppkopplade element. Till dessa hör vid sidan av dörrar och fönster även värmesystem, klimatanläggningar, belysning, skuggning och predictive maintenance.