Lösningar

Visualisering av nödutrymningsdörrar i nödutrymningsvägar Lösning för status- och platsvisualisering i GEZE Cockpit

Visualisering av RWS säkrade nödutrymningsdörrar
 • Visualisering och manövrering av dörrar via GEZE Cockpit
 • Transparent och säker fastighetsdrift för Facility Management
 • Bekväm användning med grafiskt användargränssnitt
 • Platsoberoende styrning av dörrstatusar
 • Tidsstyrd automatisk frigivning eller styrning av dörrar
 • Snabbare detektering och korrigering av funktionsfel
Visa mer
 • Valfri anslutning i fastighetssystem
 • Övervakning av automatiserade nödutgångar
Kontakta oss

Lösning för status- och platsvisualisering i GEZE Cockpit

Evakueringsvägssystem (RWS) ser till att det finns säkra utrymnings- och räddningsvägar i din fastighet. Det finns stränga föreskrifter för fastighetssäkerhet. En översiktlig visning av alla komponenter i ett evakueringsvägssystem är särskilt viktigt i detta sammanhang. Nödutrymningsdörrars statusar visualiseras via webbläsarbaserade applikationer Dörrcentraler kan övervakas och användas direkt – oberoende av plats. I risksituationer aktiveras elektriska låsningar automatiskt och nödutrymningsvägar friges.

Användningsområden

 • Anslutning till dörrcentral TZ 320, TZ 321, TZ 322
 • Rekommenderad användning i FTV 320 för låsning för nödutrymningsdörrar
 • GEZE Cockpit och VISU eller VISU+
 • För integration krävs en IO 420 per dörrcentral

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00