Lösningar

BACnet IP-integration av dörr-, fönster- och säkerhetsteknik * Integration av produktlösningar i fastighetssystem med hjälp av öppen standard

Dörr och fönsterintegration i fastighetsstyrteknik (BACnna IP)
 • Lösning för enkel och effektiv systemintegration
 • Öppen kommunikationsstandard BACnet
 • Standardiserad lösning
 • Möjlighet till branschövergripande automatiseringsscenarier
 • Modulbyggd lösning möjliggör enkel utökning
 • Anslutning till alla BACnet-system
Kontakta oss

Integration av produktlösningar i fastighetssystem med hjälp av öppen standard

Idag är fastighetsautomation standard i många fastigheter. Många komponenter såsom uppvärmning, ventilation, belysning och skuggning är uppkopplade och kommunicerar med varandra. Med GEZE Cockpit kan även automatiserade systemkomponenter för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik från GEZE kopplas upp, styras centralt och övervakas specifikt. Interoperabiliteten sköts av BACnet, den vanligaste kommunikationsstandarden inom fastighetsautomation.

Användningsområden

 • Integration av automatiska skjutdörrar för säkring av fasaden
 • Integration av automatiska slagdörrar för styrning av driftlägen och statusövervakning
 • Integration av rök- och värmeutsugsluckor för användning av ventilationsfunktioner
 • Integration av dörrcentraler för övervakning av nödutrymningsdörrar
 • Kontrollerad säker låsning av dörrar
 • Optimerade underhållsmöjligheter tack vare integration
 • Statuskontroll, larm och felmeddelanden från nödströmsstyrcentraler

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00