Lösningar

Automatiserad slagdörr för intelligent fasad * Lösning för visualisering av status och användning av automatiska slagdörrsautomatiker

Slagdörrar intelligent fasad
 • Visualisering och manövrering av dörrar via GEZE Cockpit
 • Transparent och säker fastighetsdrift för Facility Management
 • Bekväm användning med grafiskt användargränssnitt
 • Platsoberoende styrning av dörrstatusar
 • Högre tillgänglighet tack vare central övervaknings- och larmfunktion
 • Snabbare detektering och korrigering av funktionsfel
Visa mer
 • Valfri anslutning i fastighetssystem
Kontakta oss

Lösning för visualisering av status och användning av automatiska slagdörrsautomatiker

Automatiska dörrsystem öppnar upp för olika möjligheter i fråga om fasaders utformning. Systemen kännetecknas av innovativ och effektiv drivteknik, säkerhet, barriärfritt och enkelt tillträde samt förstklassig design. När de ansluts till fastighetsautomationen GEZE Cockpit blirautomatiska slagdörrar de en del av en intelligent fasad och kan visualiseras och användas oberoende av plats. Obehöriga tillträden kan upptäckas direkt, vilket säkerställer en smidig fastighetsdrift. Som komponenter i en Smart Building bidrar dessa dörrar även till att förbättra fastighetens energieffektivitet.

Användningsområden

 • Automatiska slagdörrar Slimdrive EMD eller Powerturn
 • För integration krävs IO 420
 • För BUS-anslutning krävs ett CAN-gränssnitt
 • GEZE Cockpit och GEZE Cockpit VISU eller GEZE Cockpit VISU+

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00