Utbyggda uppställningssystem – bekväm trådlös användning

För att erbjuda större säkerhet och komfort har GEZE gjort sitt sortiment av uppställningssystem ännu mer attraktivt med en speciallösning. Komponenterna i GEZE:s trådlösa tillvalspaket FA GC 170 kan enkelt anslutas till befintliga system via en trådlös modul. Den nya lösningen har redan mottagit det tyska designpriset och ICONIC AWARDS.

Inga ändringar av konstruktionen – optimal lösning för eftermontering

Installation av det trådlösa tillvalspaketet FA GC 170 kräver inte att ytterligare kablar ansluts till takmonterade detektorer och manuella aktiveringsbrytare: detta är en viktig fördel om ändringar i konstruktionen inte är önskvärda eller omöjliga, till exempel i kulturminnesmärkta byggnader. Systemet gör det också lätt att eftermontera takmonterade detektorer i befintliga uppställningssystem. Den nya lösningen ger säkert förebyggande brandskydd och sörjer för att alla relevanta bestämmelser följs.

Snabb och enkel sammankoppling – enkelt underhåll

De enskilda komponenterna i GEZE:s nya trådlösa tillval FA GC 170 är lätta att ansluta till befintliga system via en trådlös modul. Mycket enkelt och lätt att underhålla!

Alla komponenter i det trådlösa tillvalet är anslutna via en DIP-strömbrytare. Den trådlösa modulen i hjärtat av det trådlösa systemet möjliggör trådlös kommunikation mellan den nästintill osynliga karmmonterade rökdetektorn, som är integrerad i styrskenan, och olika trådlösa enheter, till exempel den trådlösa takmonterade rökdetektorn eller den trådlösa takmonterade värmedetektorn och den trådlösa modulen för den manuella aktiveringsbrytaren.

Det flexibla systemet gör det möjligt att ansluta upp till sex trådlösa enheter så att även tak med unika konstruktionsegenskaper kan utrustas. Det trådlösa tillvalet FA GC 170 kan användas med alla GEZE:s uppställningssystem och testas i enlighet med DIN EN 54-25. Den långa batteritiden på fem år minskar underhållskostnaderna.