Termiskt separerade automatiska skjutdörrar: lansering av det nya systemet ECdrive T2

Vi har förbättrat ”alltiallon” i GEZE:s sortiment av skjutdörrar med nya egenskaper. Ännu bättre, starkare, effektivare och mer hållbar – den nya drivenheten ECdrive T2 är nu tillgänglig. Dess flexibilitet gör det ännu lättare för våra kunder och partner att nå sina mål. I skjutdörrsystem med isolerglas och termiskt separerade profiler ger den komfort och är ett viktigt bidrag till värmeisoleringen för entréer i fasader.

ECdrive T2 med GCprofile Therm med smala profiler

Skjutdörrsystem med optimerad värmeisolering och tätning: det snygga skjutdörrsystemet ECdrive T2 med profilsystemet GCprofile Therm.

© GEZE GmbH

Det är vår uppgift och vårt ansvar att realisera och skapa byggnader som kan användas i harmoni med människor och miljön. Med nya ECdrive T2 har vi kombinerat frihet inom formgivning, design, enkelt tillträde utan hinder, energieffektivitet, säkerhet och konnektivitet på ett helt nytt sätt. Vi erbjuder skjutdörrsystem med den nya drivenheten ECdrive T2 i linje med den energimedvetna byggnadstrenden: med GCprofile Therm, profilsystem med smala profiler, som är optimerat för höga krav på automatiska skjutdörrsystem.

Minimera värmeförlusterna

De värmeisolerande egenskaperna hos det nya termiskt separerade profilsystemet, i kombination med nya ECdrive T2, minskar värmeförlusterna från stora skjutdörrar av glas, skyltfönster, samt entréer i sjukhus, hotell, kontorsbyggnader, tågstationer eller flygplatser. Värmeövergångskoefficienten för helglasade skjutdörrsystem är avsevärt mindre än med konventionella profiler och värmebryggor undviks. Glas med en tjocklek av 32 mm kan användas för dubbelt eller trippelt isolerglas med Ug-värden på 1,0 respektive 0,8.

Diskret dörrdesign – tystgående

Dörrblad som väger upp till 140 kg kan skapas med en dubbelrullvagn med hjälp av ECdrive T2. Det betyder högre dörrbladsvikt genom till exempel användning av flera isolerglas.

  • Automatikens kåpa har krympt till bara 100 mm
  • Dörren har en mer diskret och elegant design
  • Förstärkta löpskenor för lätta och tysta rörelser och längre livstid för tunga dörrblad

Termiskt separerade automatiska skjutdörrsystem

Om nya ECdrive T2 med profilsystemet GCprofile Therm kombineras med termiskt separerade överljus är resultatet ett komplett dörrsystem med optimerad isolering och tätning. Systemen kompletteras av en genomgående golvstyrning med avlopp.

Från en och samma källa

De termiskt separerade överljusen med smala profiler kan också köpas från GEZE: med enkel eller flerdelad rumsavskiljning inklusive fasadpaneler på sidorna. På så sätt kan vi uppfylla kraven på designdörrsystem med maximal transparens. Varför? Eftersom vi utvecklar lösningar för våra kunders behov och inspirerar dem för att ge ännu mer mervärde.

Säker: i synnerhet mot oinbjudna gäster

För ökat inbrottsskydd, till exempel på natten, kan GCprofile Therm utrustas med ett manuellt eller motordrivet hakregellås. Drivningssystemet ECdrive T2 lever upp till de alla mest strikta säkerhetsstandarderna i enlighet med DIN 18650-1/2 och DIN EN 16005.

I likhet med alla automatiska dörrar från GEZE är full konnektivitet en annan mycket speciell fördel med drivningssystemet ECdrive T2.

Smarta fördelar

  • Integration i BACnet-nätverkslösningar med fastighetsautomationen GEZE Cockpit
  • Säkerhet och komfort: central visualisering, drift och övervakning

Installation och underhåll: effektivare och mer bekvämt

Skjutdörrsautomatiken ECdrive T2: diskret och elegant look för dörrblad som väger upp till 140 kg (till exempel genom flera isolerglas).

© GEZE GmbH

Det går snabbt och enkelt att installera och ställa in drivenheten ECdrive T2.

  • Förborrade löpskenor med långhål
  • Enklare kabeldragning tack vare integrerade kabelkanaler, nytt servicegränssnitt i drivenheten
  • Lätt att ansluta med serviceterminalen eller via Bluetooth-gränssnitt

Individuella servicekoncept

Vi erbjuder förstklassig service, även långt efter att skjutdörrsystemet ECdrive T2 levererats. Som professionell partner för dörrsystem erbjuder vi support för automatiska dörrar under hela livstiden med service och underhåll – naturligtvis anpassat efter just dina behov.

Upptäck mer av GEZE:s skjutdörrslösningar