Brandskydd: större säkerhet vid en eldsvåda

Var det en cigarett? En kortslutning? Gnistor från svetsarbeten? I kölvattnet att den katastrof som drabbade Notre Dame i Paris i april 2019 började man omedelbart spekulera om vad som orsakade branden. Oavsett orsaken, skulle det som hände i Paris kunnat hända i många andra historiska byggnader: en eldsvåda som sprider sig snabbt och som är svår att kontrollera. Och detta i en mycket stor trätakkonstruktion utan uppdelning.

Och med tanke på vad som händer Notre Dame, är brandskydd än en gång en mycket viktig fråga

Brandsäkerhetsexperter i olika delar av Europa reagerade på denna händelse genom att ifrågasätta säkerheten i de egna byggnaderna. Hur säkra är våra byggnader? Bränder är oförutsägbara. Och de orsakar enorma skador. Och eldsvådor kommer inte att upphöra – i stadshus, bostadshus och höga byggnader som Grenfell Tower i London eller i historiska byggnader som Hertiginnan Anna Amalias bibliotek i Weimar. En brand kan bryta ut i alla byggnader. I alla byggnader som innehåller brandfarliga material.

Förebyggande brandskydd räddar liv och egendom

Efter en brand är det naturligt att diskutera vad som orsakade den. Och diskussionen brukar ofta innefatta brandsläckningsutrustning, det vill säga avvärjande brandskydd. För när en brand väl inträffar, handlar allt om att rädda liv och minimera skadorna. Förebyggande brandskydd spelar en mycket viktig roll för att brandkåren ska kunna göra sitt jobb. Utöver konstruktionsmässiga och organisatoriska åtgärder, innefattar detta även tekniska system, i synnerhet branddetektorsystem, brandsläckningssystem, rökutsugssystem och brandskyddsdörrar. Dessa hindrar dock inte en brand från att bryta ut. Men de spelar en mycket viktig roll för att förhindra att branden sprids och för att begränsa de skador den orsakar.

Rök- och värmeutsugsanläggningar underlättar evakuering, räddning och släckning

Rökdetektorer och brandvarningsanläggningar bidrar till tidig upptäckt av brand. Rök- och värmeutsugsanläggningar (RWA) leder ut giftig rök och värme ur byggnaden. En förutsättning för snabb och säker evakuering är att utrymningsvägarna är fria från rök- och brandgaser. Därför är rök- och värmeutsugsanläggningar ofta grundförutsättningar för korrekta evakuerings-, räddnings- och släckningsåtgärder.

Självstängande brandskyddsdörrar fungerar som säkerhetsridåer

Öppningarna i brandskyddsdörrar eller brandhämmande dörrar är känsliga. Här hindrar självstängande dörrar elden från att spridas och fungerar som så kallade brandskyddsstängare. De spelar därför en avgörande roll inom förebyggande brandskydd. Särskilda rökskyddsdörrar med röktäta läpptätningar hindrar röken från att spridas i byggnaden.

Brandskydd med smarta system

GEZE tillhandahåller lösningskoncept med smarta system för ovanstående förebyggande brandskyddssystem. Till exempel kan en av GEZE:s rök- och värmeutsugsanläggningar suga ut rök- och värme vid eldsvåda. GEZE:s dörrstängare sörjer för säker stängning av brandskyddsdörrarna. Och GEZE:s uppställningssystem håller brandskyddsdörrarna öppna permanent eller tillfälligt. De erbjuder därför barriärfritt tillträde, men stängs pålitligt vid en eldsvåda. Takmonterade rökdetektorer och manuella utlösningsbrytare kan kommunicera med branddörrarnas uppställningssystem via trådlösa moduler. Det betyder att de kan eftermonteras i befintliga byggnader utan extra kabelinstallationer.

Brandskydd kräver planering och övning

De som ser över sitt brandskyddssystem efter att ha sett bilder av förödelsen i Paris bör följa nedanstående checklista utöver att implementera bygg- och systemåtgärder:

Utrymningsvägar – ge tillträde för brandsläckningstjänster

 • Utforma, publicera och öva regelbundet på planerna över utrymningsvägssystemet
 • Säkerställ att korridorerna och trapporna är säkra
 • Märk ut utrymningsvägar och nödutgångar
 • Se till att utrymningsvägarna inte är blockerade
 • Håll alltid alla utrymnings- och räddningsvägar fria och olåsta

Utbildning av personalen och brandövningar

 • Regelbundna genomgångar av oönskat beteende och omedveten vårdslöshet
 • Regelbundna genomgångar med alla medarbetare om vad de ska göra vid en brand
 • Praktiska övningar med brandsläckare och väggmonterade vattenposter
 • Tydligt ange hur brandvarningsutrustningen används
 • Visa säkerhetsmeddelanden
 • Utse och underrätta sjukvårdare, brandsäkerhetsteam, medhjälpare vid evakuering och brandskyddschefer.

Dessa åtgärder och regelbunden inspektion och underhåll av systemen kan minimera riskerna samt rädda liv, byggnaden och egendom vid eldsvåda.