GEZE RSZ 7 rökdetektor: Säkert brandskydd även under svåra installationsförhållanden

Med den nya rökdetektorn RSZ 7 har GEZE ytterligare förbättrat effektiviteten och tillförlitligheten hos sin beprövade teknik för tidig varning vid rök och brand. Den nya teleskopfunktionen möjliggör full funktion även i ogynnsamma installationssituationer i dörrposten. Rökkammaren kan förstoras tillräckligt mycket för att överbrygga överhäng på upp till 30 mm. Rökdetektorn RZ 7 lämpar sig för användning med alla hållmagneter från GEZE.

Effektiv rökdetektor för svåra installationsförhållanden

Med karakteristisk GEZE-design och en total höjd på 30 mm smälter RSZ 7 diskret in i omgivningen.

Med karakteristisk GEZE-design och en total höjd på 30 mm smälter RSZ 7 diskret in i omgivningen. © GEZE GmbH

Rökdetektorer i uppställningssystem måste vara driftsäkra så att dörrarna garanterat stängs vid eldsvåda. Installationsförhållandena är inte alltid idealiska för detta, särskilt om nya brandskyddsbestämmelser måste beaktas i befintliga fastigheter. Med den nya, intelligenta rökdetektorn RSZ 7med teleskopfunktion visar GEZE att detta ändå är möjligt. Detta flexibla och justerbara uppställningssystem är certifierat enligt EN 14637 och godkänt enligt det allmänna byggnadslovet Z-6.500-2308. RSZ 7 är kompatibel med alla hållmagneter från GEZE, till och med slagdörrsautomatiker. Med sin karakteristiska GEZE-design och en total höjd på endast 30 mm smälter enheten diskret in i omgivningen. Den är ansluten till 230 V-strömförsörjningen och förser anslutna hållmagneter från GEZE-enheter med likström på 24 V. Installationen kan utökas med ytterligare trådbundna och trådlösa takmonterade rökdetektorer och manuella stängningsknappar.

Säker stängning av brandskyddsdörrar i en nödsituation

Den nya rökdetektorn med teleskopfunktion från GEZE.

Den nya rökdetektorn med teleskopfunktion från GEZE. © GEZE GmbH

Rökdetektorn RSZ 7 monteras ovanför det aktiva dörrbladet på den lodräta väggen. Om sensorerna upptäcker brand eller rök utlöser de larmet samtidigt som matningsspänningen till hållmagneterna (t.ex. i styrskenan) bryts. Dörrarna stängs då omedelbart.

Vid behov kan ytterligare två takmonterade detektorer anslutas. Den integrerade rökbrytaren har en automatisk anpassning av larmtröskeln, vilket motverkar att rökkammaren blir smutsig samtidigt som det ökar styrningens livslängd. Rökbrytarens aktuella status indikeras med en ljussignal.

Se RSZ 7-funktionerna på vår video