Lärlingsplatser på GEZE: ett språng in i framtiden

Inom GEZE spelar innovation och perspektiv på framtida livskvalitet en viktig roll. Detta kräver smarta och kreativa personer som slår sina kloka huvuden ihop och samarbetar med oss för vårt mål att skapa byggnader värda namnet. Därför är vi extra nöjda med att kunna hälsa 16 nya lärlingar välkomna till GEZE det här året.

Låt oss sätta igång! Inledningen på en lärlingsutbildning inom GEZE

I september påbörjar 16 lärlingar sin framtida yrkeskarriär inom GEZE inom områden som informationsteknologi, industriell mekanik, mekatronik samt maskin- och utrustningsdrift.

Varför valde de att börja som lärlingar inom GEZE? Det finns några goda orsaker till detta:

”Jag ville absolut arbeta med något tekniskt och fick upp ögonen för GEZE under en presentation. Jag tog en närmare titt på företaget och tyckte att det verkade intressant”, säger en blivande mekatroniker på den första dagen som lärling inom GEZE.

”GEZE är en pålitlig arbetsgivare som arbetar med exakt den typen av arbete som jag är intresserad av”, berättar en annan lärling.
 

Dubbel utbildning inom GEZE ger många fördelar:

 • Hög grad av praktisk orientering: 70 % av lärlingstiden tillbringas i anläggningen
 • En skräddarsydd lärlingsplan med mycket teamarbete och fängslande projekt
 • Stöd från utbildade instruktörer och mentorer (lärlingar under andra eller tredje året)
 • Individuellt stöd för kärnkompetenser och specialistfärdigheter samt individuella möjligheter
 • Många utbildningsmöjligheter och lediga eftermiddagar för studier
 • Moderna arbetsplatser och medieutrustning i flexibla utrymmen.
 • Internationellt utbyte med våra 32 globala dotterbolag
 • Avslutad yrkesutbildning efter minst två och högst tre år.

Och bäst av allt är att vi generellt gör det möjligt för våra lärlingar att komma in i personalstyrkan direkt.

Det här säger våra nya lärlingar när de börjar sina lärlingsplatser:

”Mitt första intryck är väldigt positivt, eftersom jag redan haft möjlighet att träffa många av mina arbetskamrater och eftersom stämningen mellan lärlingarna och lärarna är god.”

”Mycket positivt! Man har gått igenom många saker för oss och alla våra frågor har besvarats. Jag ser fram emot att få goda erfarenheter av att samarbeta, tillgodogöra mig arbetet och få en lärlingstid med bra utbildning.”

Det enda som återstår för oss är att hälsa dem välkomna till GEZE!

Positiva framtidsutsikter för lärlingar

Ett långsiktigt perspektiv är viktigt för att upprätthålla en hög motivationsnivå och innovationsförmåga. Det är därför som vi erbjuder våra lärlingar utvecklingsmöjligheter och framtida anställning. Detta betyder att våra lärlingar kan förvänta sig en trygg anställning på en arbetsplats som präglas av öppenhet, flexibla arbetstider, moderna lokaler och goda möjligheter för avancemang, eftersom antalet medarbetare vuxit stadigt inom GEZE, även under ekonomiska förhållanden som emellanåt är besvärliga. Vi har mer än 3 200 anställda över hela världen. Utöver anställningstrygghet innebär detta att våra nya lärlingar har många nya kollegor i hela världen.

Individuella utbildningsmöjligheter efter att lärlingen börjar arbeta

Lärlingstiden har avslutats framgångsrikt och lärlingen börjar arbeta inom företaget – vad händer sedan? Efter avslutad lärlingstid ger en yrkesutbildning motiverade medarbetare möjligheten att avancera eller få ytterligare yrkeskvalifikationer inklusive:

 • Specialist
 • Hantverksmästare
 • Tekniker
 • Kandidat
 • Master

Vi behöver knappast framhålla att vi uppmuntrar och stöder våra medarbetare i deras individuella professionella utveckling. Vi kan till exempel stå för en del av kostnaden för professionella utbildningsaktiviteter eller göra det möjligt för våra medarbetare att få personlig utbildning genom att kunna ansöka om vidareutbildningsstöd eller tjänstledighet eller genom att minska arbetstiden.

Om du tycker att det låter bra, kan du läsa mer om hur vi jobbar på GEZE här:

Läs mer