Gratulationer från GEZE: Nick Pfeiffer fick pris vid förbundslandstävlingen ”Jugend forscht” (ungdomar forskar)

Under Baden-Württembergs tävling ”Jugend forscht – Schüler experimentieren” i Balingen den 16–17 maj 2019 samlades vinnarna av de regionala tävlingarna för att presentera sina forskningsprojekt. En av vinnarna var Nick Pfeiffer vars forskningsprojekt ”Det smarta fönstret”, som sponsrades av GEZE, vann den regionala tävlingen ”Schüler experimentieren - Jugend forscht” den 16 februari 2019 och som fick ”plusMINT specialpris för ämnesövergripande projekt”.

Jag skulle vilja rikta ett tack till GEZE för företagets stöd, som gjorde mitt projekt möjligt i dess nuvarande form.

Nick Pfeiffer