GEZE vinner German Brand Award

Utöver att slå sig in på den digitala vägen med fastighetsautomationen GEZE Cockpit, utforskar GEZE även en ny strategi för produktlansering. GEZE utsågs till vinnare i kategorin ”Building & Elements” i tävlingen ”Industry Excellence in Branding” för företagets exceptionella lansering.

German Brand Award belönar exceptionell varumärkesutveckling i Tyskland och delar ut pris till unika märken och märkestillverkare. Ceremonin hölls vid German Brand Award Convention den 21 juni 2018 på en av de mest glamorösa platserna i Berlin, Palazzo Italia – Römischer Hof. ”Utmärkelsen är ett uttryck för hur innovativ vår integrerade marknadslansering är i egenskap av den första ”Digital First Campaign”. Denna utmärkelse är ett erkännande av det djärva steg som vi tagit in i branschen för byggnadssammankoppling och smarta byggnader tillsammans med våra mycket motiverade team och samarbetspartner. Detta avspeglas även i kampanjen för GEZE Cockpit”, säger Gabi Bauer, internationell marknadschef.

Med GEZE Cockpit kunde vi tillämpa den nya affärsmodellen, både i kommunikationen med våra kunder och nya målgrupper och i utformningen av marknadslanseringen”.

Gabi Bauer, internationell marknadschef.

Möjligheter till digitalisering

Angela Staiber, vice chef för International Marketing Sector, mottog German Brand Award. Foto: GEZE GmbH

GEZE har fått pris i kategorin ”Building & Elements” i tävlingen ”Industry Excellence in Branding”. © GEZE GmbH

Exakta kunskaper om marknadsförhållandena inom dörr- och fönstersektorn har alltid varit GEZE:s utgångspunkt för dess fortsatta utveckling av produktsortimentet och dess förmåga att göra innovationer, utan att distansera sig från de traditionella produktsegmenten. Det är därför som GEZE:s lösningar för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik har en hög grad av automatisering och teknisk intelligens. GEZE håller på att ta nästa steg inom digitalisering och har slagit in på nya vägar från produktutveckling till lansering på marknaden. Den centrala utgångspunkten och utmaningen var att skapa den rätta digitala infrastrukturen för utveckling och drift av smarta programvaruprodukter.

GEZE Cockpit – utvecklad tillsammans med användarna

GEZE Cockpit täpper till tomrummet inom fastighetsautomation. Integration av automatiserade dörrar och fönster i ett fastighetssystem skapar helt nya möjligheter till sammankoppling. Exakt förståelse för arkitekters och planerares, fastighetsägares, fastighetsskötare, installatörers och systemintegratörers olika behov var alltid högprioriterat för lanseringen av GEZE Cockpit. Därför involverades pilotkunder i projektet innan alla produktegenskaper fastställts. Denna agila och interaktiva utvecklingsmetod gjorde det möjligt att undvika misstag och minskade tiden mellan produktutveckling och marknadslansering av GEZE Cockpit avsevärt.

Hela paketet: integrerad kommunikation med ny design

Konceptet som lanseringskampanjen baseras på var att demonstrera GEZE Cockpits steg in i ett nytt verksamhetsområde och dess höga innovationsgrad. Så man skapade en ny design med ett djärvt och livligt tema som återkommer i hela kampanjen och som står bjärt i kontrast till GEZE:s välkända design. Lanseringen tillämpade inte bara en ny visuell princip: det är den första av GEZE:s kampanjer som följer Digital First Strategy och som till fullo utnyttjar de digitala kommunikationsmöjligheterna. Vi anförtrodde design och lansering till Stuttgart-byrån Von Helden und Gestaltens expertis och färdigheter.

Centralt element: miniwebbplatsen för GEZE Cockpit

Kampanjen inleddes med en teaser-video. Den centrala och mest omfattande delen av kampanjen är miniwebbplatsen för GEZE Cockpit, som utvecklades tekniskt med Berlin-kontorets interaktiva verktyg. Olika kundgrupper, partner och influencer får information som är skräddarsydd efter deras behov på ett tydligt, begripligt och levande sätt: en beskrivning av systemet, dess fördelar och mervärde och alla möjligheter. Dessutom finns konstruktionsexempel och fallstudier. Det medföljande servicepaketet visar hur omfattande support kunderna får när de implementerar lösningar med GEZE Cockpit. Givetvis underskattar inte GEZE den välbeprövade taktila känslan med tryckta broschyrer i flerkanalig kommunikation.

Gå till GEZE Cockpit här

GEZE Cockpit-dagarna

Medarbetare från försäljning och service deltog också i kampanjen. Vid sidan om de webbaserade utbildningskurserna sörjde GEZE Cockpit Days för att personalen var förtrogen med GEZE Cockpits funktionalitet och den tillhörande kommunikationen.

Om German Brand Award 2018

German Brand Award, som instiftades av det tyska designrådet, är ett prestigefyllt pris för modern varumärkesförvaltning som delas ut av en förstklassig jury av experter inom varumärkesförvaltning och varumärkesforskning. Målet är att hitta, presentera och belöna märkestrender. Detta ska ta hänsyn till komplexiteten i märkesförvaltning och märkets betydelse för ett företags framgång. De höga kraven för att få priset sörjer för hög kvalitet: German Brand Institutes nominering, dess märkesscouter och kommittéer av specialister.