GEZE utökar sitt sortiment med Edora

GEZE har utökat sitt produktsortiment inom karuselldörrar på många sätt. Denna produktportfölj innehåller nu den optimala lösningen för alla byggnadstyper och alla entrésituationer. Karuselldörrar från GEZE är individuellt anpassade för varje projekt och specialtillverkas efter kundens specifikationer.

Entrén är byggnadens och därigenom företagets ansikte utåt. Ett positivt visuellt intryck bekräftas av att dörrsystemet fungerar felfritt i alla situationer, till exempel under perioder då det används mycket frekvent. GEZE:s karuselldörrar uppfyller dessa krav och imponerar både på investerare inom fastighetsbranschen och planerare samt operatörer och användare.

GEZE utökar sitt sortiment med Edora

Nya karuselldörrlösningar © GEZE GmbH

De nya karuselldörrlösningarna har utvecklats genom ett nära samarbete mellan GEZE och Edora. GEZE har byggt ut sitt sortiment genom att köpa aktiemajoriteten i det Ankara-baserade företaget Edora. Edora Otomatik Kapı Sistemleri San. Tic.A.Ş. är en välkänd tillverkare av karuselldörrar, automatiska skjutdörrar och hermetiska dörrar. Det turkiska företaget har varit en pålitlig leverantör i många år, och båda företagen har byggt upp ett stabilt, tillitsfullt partnerskap under lång tid. På basis av detta har GEZE och Edora lyckats slutföra ett antal projekt med automatiska dörrlösningar i Turkiet och Mellanöstern.

Sedan början på augusti har den gemensamt utvecklade portföljen varit tillgänglig på utvalda marknader genom tre specialmodeller. Dörrmodellen TSA 395 har en mycket kraftfull drivenhet och kan användas upp till en diameter av 6 000 mm. Varianten TSA 395 Multi har även en integrerad skjutdörr med dubbla dörrblad (ECdrive) och har på så sätt ett flerfunktionellt användningsområde. Basmodellen TSA 355 karakteriseras av ett attraktivt förhållande mellan pris och prestanda och gör portföljen komplett.

Karuselldörrar ger effektivt skydd mot energiförluster och drag eftersom de är öppna och stängda på samma gång. Genom att eliminera draget vid entrén kan närmiljön användas kommersiellt medan buller, damm och smuts hålls borta. Den tydliga rumsliga uppdelningen mellan interiören och exteriören samt energibesparingar erbjuder avsevärda kostnadsfördelar och gör användningen av karuselldörrar ännu mer fördelaktig.

Läs mer om GEZE:s karuselldörrar