”Jugend forscht” – Nick Pfeiffer utsågs som regional vinnare med stöd av GEZE

  1. Uppmuntra unga talanger och innovativa projekt – det är det som ”Jugend forscht” handlar om. Vi behöver knappast berätta att vi är mer än glada över att kunna ge vårt stöd till detta mål. I synnerhet när det är lika övertygande i fråga om kunskaper och teknisk finess som Nick Pfeiffers forskningsprojekt. Hans forskningsprojekt ”Das intelligente Fenster”, som sponsrades av GEZE, vann regiontävlingen ”Schüler experimentieren - Jugend forscht” (elever experimenterar - ungdomar forskar) den 16 februari 2019, och tilldelades även ”Sonderpreis plusMINT für interdisziplinäre Projekte”.

Prisbelönt: ”Det smarta fönstret”

11-årige Nick Pfeiffers prisbelönta forskningsprojekt ”Det smarta fönstret” tar upp framförallt två frågor:

  • Hur kan ett smart fönster förhindra kolmonoxidförgiftning? Den här typen av teknik kan rädda liv – trots allt är den giftiga kolmonoxid som till exempel kan leta sig in från otäta skorstenar färglös, luktfri och smaklös.
  • Hur kan ett smart fönster förhindra mögeltillväxt? Mögel är en risk för både hälsan och byggnadsmaterialet och brukar uppträda i rum med hög luftfuktighet och bristfällig ventilation.

© GEZE GmbH

Det ambitiösa projektet började med ett experiment med en kolmonoxidsensor. När man hör Nick prata om sin forskning, slås man av hans expertis: ”Jag programmerade en Arduino Micro Controller som aktiverar en larmsignal via en summer och en optisk larmsignal via en röd lysdiod om kolmonoxidnivån är för hög. Mätvärdena visas samtidigt på en display. Vidare har systemet en tryckknapp (avbrott) för att varningssignaler ska kunna avaktiveras manuellt.” Under sina experiment lade Nick till en luftfuktighetssensor i sitt projekt och kompletterade programmet i mikrostyrenheten.

Eftersom både kolmonoxidförgiftning och mögeltillväxt kan förhindras genom friskluftstillförsel, drog jag slutsatsen att ett fönster med automatisk öppning är den bästa lösningen. GEZE sponsrade mig med ett fönster med inbyggd automatisk öppning.

Nick Pfeiffer, regional vinnare av ”Schüler experimentieren - Jugend forscht”

Smart fönster med automatisk fönsteröppnare och CO-sensor

Fönstret, som sponsrades av GEZE med den automatiska fönsteröppnaren Slimchain, presenterade Nick med en ny utmaning: ”För att ansluta elsystemet i GEZE-fönsteröppnaren med mikrostyrenhetens elektronik, var jag först tvungen att tillverka ett lämpligt adapterkort.” Uppenbarligen inget problem för den 11-åriga uppfinnaren, eftersom konceptet fungerar:

  • Om kolmonoxidhalten i luften överstiger 50 ppm, utlöses larmsignalerna och fönstret öppnas automatiskt.
  • Fönstret öppnas även om luftfuktigheten överstiger 70 %, eftersom mögel kan bildas från och med detta värde. Detta sker dock utan varningssignaler, eftersom hög luftfuktighet inte är livshotande.
  • När sensorns värde återgår till det ”gröna” området igen, stängs fönstret automatiskt.

Smart idé: sammankoppling med en larmcentral och styrning via smarttelefon.

I likhet med professionella utvecklare och forskare har Nick Pfeiffer redan börjat tänka på nästa steg: ”Nästa steg är att lägga till en internetsignal i mitt projekt för att utlösa ett meddelande till en larmcentral eller en smarttelefon.” Men innan Nick utvecklar sitt smarta system ytterligare har han redan nästa mål för ögonen:
”Genom min förstaplats i regionaltävlingen kvalificerade jag mig för förbundslandstävlingen ”Jugend forscht” den 16 och 17 maj 2019 i Balingen.”

Vi håller tummarna för att Nick efter att han vunnit den regionala tävlingen ”Schüler experimentieren – Jugend forscht” och ”Sonderpreis plusMINT für interdisziplinäre Projekte” även kommer att vinna förbundslandstävlingen ”Jugend forscht”. Han har redan imponerat på oss och inspirerat oss med sitt smarta fönster och hans uppfriskande känsla för forskning och utveckling! ”Jag skulle vilja rikta ett tack till GEZE för företagets stöd, som gjorde mitt projekt möjligt i dess nuvarande form.” (Nick Pfeiffer)

Vi ser mycket fram emot att få se hur det går för vinnaren av den regionala tävlingen, Nick, i förbundslandstävlingen ”Jugend forscht” i Balingen.