GEZE IQ box Safety – TÜV-certifierad säkring för kraftmanövrerade fönster

System för naturlig ventilation med kraftmanövrerade fönster säkerställer ett hälsosamt rumsklimat och utgör också ett ur ekonomiskt perspektiv attraktivt alternativ till mekaniska ventilationssystem när det gäller kvaliteten på inomhusluften. Kraftmanövrerade fönster kan enkelt integreras i fastighetsautomationen och möjliggör funktionella ventilationsscenarier. Därför ökar populariteten för dem hos byggnadsanvändarna. Det medför att säkringen av dessa fönster blir ytterligare en faktor som måste beaktas i planeringen och konstruktionen. Med IQ box Safety lanserar GEZE en TÜV-testad lösning för stängningskantsäkring av kraftmanövrerade fönster upp till skyddsklass 4.

Höga säkerhetskrav för kraftmanövrerade fönster

System för naturlig ventilation med motordrivna fönster säkerställer ett hälsosamt och hygieniskt rumsklimat.

System för naturlig ventilation med motordrivna fönster säkerställer ett hälsosamt och hygieniskt rumsklimat. © Getty Images

Kraftmanövrerade fönster som öppnas och stängs via en automatisk drivenhet kan bidra avsevärt till ett sunt rumsklimat och ökad hygien hos inomhusluften i fastigheten. Genom klassificeringen enligt EU:s maskindirektiv måste de uppfylla stränga säkerhetsstandarder. Därför måste de enskilda specifikationerna för kraftmanövrerade fönster i fastigheten fastställas i ett tidigt skede. Detta gäller inte bara tekniska aspekter. Man måste även säkerställa att lösningen är säker för alla användare av fastigheten i den dagliga användningen. Detta gäller särskilt i fastigheter såsom skolor, förskolor och sjukhus samt i fastigheter som är öppna för allmänheten, såsom mötes- och butikslokaler. Här måste man särskilt se till att en felaktig användning av fönstren, eller oaktsamhet, inte leder till personskador. Med IQ box Safety erbjuder dörr-, fönster- och säkerhetsspecialisten GEZE en säker lösning för alla krav som ställs på ett kraftmanövrerat fönster. Tillverkaren stödjer arkitekter, planerare och fastighetsförvaltare med behovsanalyser inom automatiserad naturlig ventilationoch ger skräddarsydda råd.

GEZE IQ box Safety: TÜV-testad säkerhet för kraftmanövrerade fönster

IQ box Safety används för skydd av stängningskanter på automatiserade kraftmanövrerade fönster tillsammans med alla GEZE IQ windowdrive 24 V-motorer. IQ box Safety möjliggör enkel och snabb anslutning av olika säkerhetskopplingslister och beröringsfria sensorer. För varje fönster ansluter en IQ-box Safety upp till fyra fönstermotorer och två låsningsdrifter. Den lämpar sig för användning inom naturlig ventilation och rökutsug (rök- och värmeutsugsanläggning och naturligt verkande rök- och värmeutsugsenhet) och i kombination med GEZE IQ box KNX. Modulen GEZE IQ box Safety är TÜV-testad och uppfyller standarderna EN ISO 13849-1 och 2. Den uppfyller därmed de strängaste säkerhetskraven för kraftmanövrerade fönster i enlighet med den riskbedömning som föreskrivs i maskindirektivet.

Plug-and-play-lösning: anslut, plugga in, klart

Installation och driftsättning av GEZE IQ Box Safety är otroligt enkelt: hattskenemonteringen med instickbara terminaler ansluts smidigt till fönstermotorer från GEZE och andra GEZE IQ-boxar. De förprogrammerade sensoringångarna möjliggör snabb och enkel driftsättning av systemet. DIP-brytare för att slå på och av sensoringångarna är lätta att komma åt på IQ-boxens framsida. Sensorns driftstillstånd indikeras hela tiden på en LED-display. Det kompakta utförandet gör att IQ-modulen kan installeras nästan osynligt i ett kopplingsskåp eller en förberedd utanpåliggande dosa. Produkten erbjuder därför projektörer och arkitekter en hög grad av flexibilitet både vad gäller systemets placering och den funktionella utformningen av fönster för ventilation och rök- och värmeutsug.