GEZE INAC: Bekväm tillträdeshantering med minimal investering

GEZE INAC är det nya tillskottet i GEZE:s sortiment med toppmoderna identifierings- och styrsystem för 2020. GEZE INAC är en smart applikation för tillträdeskontroll som kan användas som stand-alone-lösning eller som komplement till fastighetsautomation med GEZE Cockpit. GEZE INAC möjliggör en enkel och flexibel tillträdeskontroll. Standardversionen av GEZE INAC hanterar upp till 60 tillträdespunkter, medan den utökade versionen hanterar upp till 120. GEZE INAC är redan tillgänglig på marknaden.

Bekväm tillträdeshantering för användare

GEZE INAC

GEZE INAC © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

System för tillträdeshantering måste uppfylla olika krav och ur användarens perspektiv måste de vara enkla att använda och ytterst tillförlitliga. Komplicerade identifieringsförfaranden har inte bara en hög felfrekvens, utan sätter också ofta användarnas tålamod på prov så att de blir mindre villiga att samarbeta. Den senaste lösningen för tillträdeshantering GEZE INAC med läsaren GEZE GCVR 800 är en lättanvänd RFID-baserad modul som kan användas på egen hand med en transponder eller i kombination med en PIN-kod. 

Mer om maskinvara för GEZE INAC

Bekväm och säker lösning inom facility management

GEZE INAC är en webbläsarbaserad lösning. Säkerhetsansvariga personer har tillträde till enskilda dörrar och ingångar via ett modernt, intuitivt användargränssnitt som kan laddas ner till alla typer av datorer eller mobila enheter med internetuppkoppling. Ytterligare styrningsmoduler kan integreras och konfigureras snabbt och enkelt. Kraftfull mjukvara möjliggör olika funktionsinställningar för läsaren och säkerställer optimal tillgänglighet för relevanta data. Systemet bearbetar fortlöpande statusrapporter från ingångarna. Fel, obehörig åtkomst eller manipulationsförsök rapporteras omedelbart och kan identifieras tydligt. All information kan hämtas när så önskas. GEZE INAC körs som applikation på GEZE Cockpit, som enkelt kan integreras i ett överordnat system för fastighetsstyrteknik.

Mer om mjukvaran GEZE INAC

Hög planerings- och investeringssäkerhet, smart design

GEZE INAC

GEZE INAC © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

GEZE INAC är ett kostnadseffektivt system för projekterare och fastighetsoperatörer och en säker investering. Applikationen är fullständigt webbläsarbaserad och kan på ett enkelt sätt installeras som mjukvarulösning på GEZE Cockpit. Tack vare öppna standarder kan systemet flexibelt anpassas till ständigt växlande tekniska, digitala och rättsliga utmaningar. Investeringskostnaderna är låga och systemet förblir uppdaterat genom regelbunden, kontinuerlig utveckling och mjukvaruuppdatering. Tack vare en högkvalitativ läsare, GEZE GCVR 800 Touch/T kan INAC-systemet även användas i mer krävande eller representativa miljöer.

GEZE INAC uppfyller dataskyddskraven i GDPR och kan på ett enkelt sätt anpassas till relevanta företagspolicyer. I kombination med GEZE Cockpit får projektörer och operatörer extra möjligheter som en del av det dynamiska säkerhets- och brandskyddskoncept, smarta rök- och värmeutsug och individuell upplåsning av nödutrymningsvägar. 

Mer om GEZE:s tillträdeskontrollsystem

Tillträdeskontroll som stand-alone-lösning: GEZE GCER 300

Om tillträdeskontroll endast behövs för enskilda dörrar erbjuder GEZE GCER 300 i/O Box, en perfekt dimensionerad lösning även i fråga om investeringskostnaderna. Det fristående systemet i kombination med upp till två GEZE GCVR 300 T RFID-läsare kan användas för att styra och övervaka en eller två dörrar. Totalt upp till 200 tillträdesbehörigheter kan hanteras via transpondrar eller med en PIN-kod. 

Mer om tillträdeskontrollsystemen GEZE GCER 300

Gå till GEZE säkerhetssystem