GEZE grundar ett nytt dotterbolag i Korea

Sedan den 1 december 2018 finns GEZE nu representerat av ett dotterbolag i Korea. Genom etableringen av vår 28:e filial i världen kan vi nu tillhandahålla våra tjänster som specialist inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik till våra koreanska kunder – från den inledande planeringen till eftermarknadstjänster.

Startpunkten för det 28:e dotterbolaget

VD:n Yunhuei Hur för GEZE Korea Ltd.

© GEZE GmbH

GEZE Korea Ltd. har sitt huvudkontor nära den sydkoreanska huvudstaden Seoul. Härifrån betjänar ett team under VD Yunhuei Hurs ledning kunder och partner såsom arkitekter och planerare.

Över tio års erfarenhet

GEZE har samarbetat med återförsäljare och distributörer i landet i mer än tio år och har värdefull erfarenhet av den koreanska marknaden och de krav den ställer, till exempel i fråga om automatiska dörrsystem. GEZE:s lösningar såsom automatiska skjutdörrar eller karuselldörrar har använts i otaliga lokala projekt, däribland i stora hotellkedjor och gallerior.

Det är en ära för mig att bidra med över 20 års erfarenhet inom branschen för GEZE i Korea. För våra kunder är säkerhet en central fråga. Vi är som team stolta över att kunna erbjuda våra kunder bästa service och stödja efter bästa förmåga med expertis, produkter och tjänster.

Yunhuei Hur, VD för GEZE Korea Ltd.

GEZE växer internationellt

Invigningen i Seoul

© GEZE GmbH

Ett internationellt fokus och organisk tillväxt har alltid hört till våra viktigaste mål. Vår närhet till olika marknader gynnar kunder i hela världen genom högkvalitativa produkter, system och tjänster som uppfyller deras specifika lokala behov. GEZE-specialister runtom i världen kombinerar erfarenhet från branschen med professionell expertis för att hantera mycket varierande byggnadsbehov. De skapar även effektiva nätverk mellan alla som arbetar inom tillverkning och inspirerar till nya idéer. ”Den asiatiska marknaden är mycket viktig för GEZE. Snabbt växande städer och ökande krav på kvalitet och säkerhet är viktiga möjligheter för oss. Vid sidan av vår starka hemmamarknad, investerar vi även i olika asiatiska regioner”, berättar Tomislav Jagar, GEZE:s försäljningschef.

Invigningsceremonin i Seoul

Den officiella invigningsceremonin för vårt koreanska dotterbolag ägde rum i slutet av februari. Otaliga VIP-gäster samt lokalt pressfolk närvarade.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder över hela världen under hela fastighetslivscykeln – både under projektarbete och utvecklingsarbete samt genom eftermarknadstjänster. Det är även viktigt att vi arbetar snabbt och pålitligt på plats för att motsvara deras behov.

Tomislav Jagar, GEZE:s försäljningschef