GEZE får två kvalitetsstämplar: Top Employer Germany 2018 och FOCUS MONEY

GEZE har än en gång utsetts till en av Tysklands bästa arbetsgivare. GEZE fick utmärkelsen för femte gången. Företagstidningen FOCUS MONEY har även utsett GEZE till en av de arbetsgivare som erbjuder de bästa och säkraste jobben i Tyskland.

Hållbara jobb

För merparten av våra medarbetare idag måste ett bra jobb erbjuda en säker arbetsplats med starka förtecken om en pålitlig och förutsägbar framtid. FOCUS MONEY undersökte de sektorer och de tyska företag där jobben är extra säkra och hållbara. Under GERMANY TEST-serien studerade man vetenskapligt Tysklands mest hållbara jobb.

Fakta på fakta ...

FOCUS-resultaten baseras på en analys av företagets stabilitet i fråga om nyckeltal för ökning av antalet anställda, omsättning och vinst. Alla tre kriterierna måste vara uppfyllda under fem år i rad. Sammantaget avspeglar värdena den ekonomiska stabiliteten och sålunda anställningstryggheten. Den generella beräkningen omfattar även information om huruvida företaget rekommenderas av de egna medarbetarna och som arbetsgivare inom branschen.

Vi är stolta över båda utmärkelserna. Kriterierna som används vid bedömningen kompletterar varandra och ligger i hög grad i linje med vårt familjeföretags värderingar. Personalorientering är vårt fokus. Det är en av grundstenarna för vår kontinuerliga utveckling och företagets organiska tillväxt.

Brigitte Vöster-Alber, VD

Granskning med höga krav

GEZE erbjuder spetskompetens med stort ansvarsområde. Foto: GEZE GmbH

GEZE erbjuder spetskompetens med stort ansvarsområde. © Karin Fiedler / GEZE GmbH

Top Employer Germany certifierar endast företag som visat sig leva upp till de högsta standarderna i sin personalhantering och strategi. ”Vi ger individuellt stöd till våra välutbildade specialister och chefer och framhäver färdigheter som kommer att vara viktiga i framtiden. Vår personal är garanterna för vår innovationsförmåga, och det är dem vi samarbetar med för att skapa nya produkter. Det är tack vare deras idéer och engagemang som vi lyckats ta oss in på marknaden för fastighetsautomation under de senare åren. Vi är pionjärer inom automation och hopkoppling av dörrar och fönster i smarta byggnader”, säger VD:n Brigitte Vöster-Alber.

Resultaten från den omfattande granskningsprocessen av Top Employers Institute tyder på en enastående arbetsmiljö: GEZE erbjuder utmanande arbetsuppgifter med stora möjligheter till ansvarstagande, intressanta karriärvägar och ett brett utbildnings- och studieprogram i en innovativ och internationell miljö i förening med styrkorna hos ett medelstort familjeföretag. Detta innefattar en platt hierarki, korta beslutsvägar, utvecklingsmöjligheter, prestandarelaterad kompensation över genomsnittet och ett tjänstepensionssystem, anställningstrygghet, en bra balans mellan arbete och privatliv samt en öppen företagskultur.

Om kvalitetsstämplarna:

Top Employer Germany och Focus Money:

Top Employers Institute analyserar de främsta arbetsgivarna i världen för att hitta de som erbjuder bäst anställningsvillkor, underlättar för talanger inom företagets alla delar och kontinuerligt utvecklar sitt personalfokus. Som en del av certifieringen genomgår alla företag samma strikta granskning. För att garantera objektivitet genom hela certifieringsprocessen granskas alla resultat av en större revisionsfirma.

Tysklands mest hållbara jobb

I FOCUS-MONEY GERMANY TEST utfördes studien i samarbete med professorn och medicine doktorn Werner Sarges som är expert på ledarskapsanalys. Målet med studien är att göra företag mer transparenta och jämförbara. Studien bedömde prestandaindikatorer hos 5 000 Tysklandsbaserade företag med flest anställda. Sammanlagt 491 företag från 52 olika branscher fick pris.