GEZE får kvalitetsstämpeln Top Job

Att GEZE är en attraktiv arbetsgivare står skrivet med stora bokstäver: denna specialist inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik mottog kvalitetsstämpeln ”Top Job” från den tidigare finansministern Wolfgang Clement den 22 februari 2019 i Berlin. GEZE:s VD Sandra Alber mottog priset för GEZE:s räkning.

Utomordentliga kvaliteter som arbetsgivare

© Top Job

I synnerhet berömde ”Top Job”-mentorn Wolfgang Clement de aktuella företagen för deras strategiska fokus på hållbar personalpolitik och den kontinuerliga vidareutvecklingen av personalens kvaliteter. Den före detta vice borgmästaren Sigmar Gabriel tackade även företagen: ”Med ägande följer ansvar. Detta bör även gälla samhällets välfärd.” Det är huvudsakligen medelstora företag som GEZE som uppfyller detta konstitutionella åtagande i fråga om villighet till utbildning. zeag GmbH, centret för arbetsgivares attraktivitet, delar ut pris till företag som främjar en sund arbetsplatskultur med kvalitetsstämpeln ”Top Job”. Detta uttrycks genom ledningens arbete och hög tillfredsställelse bland medarbetarna.

Nationell ”Top Job”-jämförelse

GEZE:s VD Sandra Alber tog emot priset från den tidigare finansministern Wolfgang Clement.

© Top Job

GEZE är särskilt framstående inom ledarskap och vision, kultur och kommunikation och med sitt långsiktiga perspektiv för medarbetarna. Bland annat drar medarbetarna nytta av det stora utbudet av vidareutbildning och ansvarsfulla arbetsuppgifter i en global miljö. De får även fördelarna med ett medelstort familjeföretag såsom platta hierarkier, korta beslutsvägar och en prestationsbaserad lön som ligger över genomsnittet.

Vi är mycket stolta över att ha fått priset ”Top Job”. Och vi är även mycket nöjda över att vår personalfilosofi har fått denna erkänsla. Viljan att vara en attraktiv arbetsgivare är djupt förankrad i vår strategi. Vi kommer att fortsätta att förfina våra kvaliteter som arbetsgivare med hjälp av ”Top Job”-analysen och omfattande återkoppling från våra medarbetare.

Sandra Alber, VD för GEZE GmbH

GEZE använder moderna HR-verktyg

Forskare från institutet för ledarskap och personalförvaltning vid St Gallens universitet under professor Heike Bruchs ledning, frågade HR-ledningen om de HR-instrument som används. För detta syfte, bland annat, använder GEZE ett modernt molnbaserat HR-verktyg för att bedöma prestationer, enas om mål och ge varje medarbetare individuellt stöd. Slutresultatet baseras till en tredjedel på HR-verktyget och till två tredjedelar på personalenkäten.

98 medelstora företag lämnade sina ansökningar för årets ”Top Job”. 81 företag kommer nu att bära denna kvalitetsstämpel under de kommande två åren. Sammanlagt 16 740 anställda deltog i enkätundersökningen. Ca 62 % av dessa arbetar i familjeföretag. Bland de främsta arbetsgivarna finns 25 nationella och sju globala marknadsledare. I genomsnitt sysselsätter företagen 307 medarbetare och i genomsnitt är andelen kvinnor på ledande positioner 24 %.

Mer information