GEZE får kvalitetsstämpeln ”Fair Trainee Programme”

Utbildning inom GEZE är bättre än genomsnittet: det är vad det oberoende marknadsundersökningsinstitutet Trendence upptäckte i en undersökning med lärlingar och studenter med varvad utbildning på 25 stora tyska företag GEZE:s lärlingar gav toppbetyg i fråga om utbildningskvalitet och stödet och ramvillkoren inom företaget. Företaget från Leonberg fick bättre resultat än genomsnittet i den generella bedömningen. Sammanlagt 1 795 lärlingar och studenter med arbetsplatsförlagd utbildning från 25 tyska företag, inklusive Merck, DB Schenker och Lanxess, deltog i undersökningen.

Professionell kvalitet räcker inte i sig

GEZE:s lärlingar tycker att utbildningen inom GEZE är bättre än genomsnittet. Detta bekräftades av kvalitetsstämpeln ”Fair Training Programme 2020” från Trendence.

GEZE:s lärlingar tycker att utbildningen inom GEZE är bättre än genomsnittet. Detta bekräftades av kvalitetsstämpeln ”Fair Training Programme 2020” från Trendence. © Karin Fiedler / GEZE GmbH

En god utbildning är den bästa utgångspunkten för en lyckad karriär, men lägger även grunden för ett framgångsrikt företag. På grund av detta är GEZE:s medarbetare mycket noggranna med att se till att utbildningen inte bara lever upp till de högsta standarderna i fråga om professionalism. Rolf Böhmler, GEZE:s utbildningschef, säger: ”Det är ofta svårt för unga personer att ta det första steget ut i arbetsmarknaden efter skolan, men det är en avgörande faktor för en framgångsrik framtid. Vi avsätter därför väldigt mycket tid för våra nya lärlingar, både under antagningen och under deras integration i företaget. Det är viktigt för oss att interagera med nya lärlingar på ett sätt som präglas av respekt, uppskattning och jämbördighet.”

Individuellt stöd genom utbildning

Trendence-studien visar: vårt lärlingsprogram är bättre än genomsnittet och överträffar våra lärlingars/studenter med arbetsplatsförlagd utbildning.

Trendence-studien visar: vårt lärlingsprogram är bättre än genomsnittet och överträffar våra lärlingars/studenter med arbetsplatsförlagd utbildning.

I Trendence-undersökningen betonade GEZE:s lärlingar och studenter med arbetsplatsförlagd utbildning även att det inte bara är en genomtänkt introduktionsprocess som är viktig för att få en positiv start inom företaget. De känner också att de får bra stöd och tas om hand under utbildningen, även vid utmaningar och i yrkesutbildningen. ”Vi finns alltid där som en utbildningspartner som lärlingarna kan samarbeta med. Det beror på det är viktigt att de alltid har möjlighet att ställa enskilda frågor och få testa sina kunskaper i praktiken.”, säger Rolf Böhmler. ”Vi är även särskilt angelägna om att se lärlingarna utvecklas och ta ansvar för sina egna projekt så snabbt som möjligt.

En hög kvarhållandegrad och många möjligheter för kontinuerlig utveckling

Enligt undersökningen är även kvarhållandegraden inom GEZE särskilt hög jämfört med andra företag: en lärlingsplats eller varvad utbildning som varit framgångsrik leder vanligtvis fram till ett erbjudande om fast anställning inom GEZE. Faktumet att de flesta av GEZE:s lärlingar blir kvar inom företaget talar för sig själv. Flera av GEZE:s chefer startade sina karriärer inom företaget som lärlingar eller medan de var studenter med arbetsplatsförlagd utbildning.