GEZE får INDUSTRY AWARD 2018

För GEZE börjar hållbarhet i produktionen – i alla tillverkningsanläggningar över hela världen. Skärvätskor används inte alls i tillverkningen av dörrstängare. GEZE automatiserar tillverkningsprocesserna internationellt genom att minimera användningen av smörjmedel, och nu har man fått ett erkännande för detta.

Hållbart, effektivt och ekonomiskt

Marc Alber, GEZE:s teknikchef, och Jasmina Brenner, projektledare inom produktionsplanering, med certifieringen ”Industry Prize 2018” Foto: GEZE GmbH

Marc Alber, GEZE:s teknikchef, och Jasmina Brenner, projektledare inom produktionsplanering, med certifieringen ”Industry Prize 2018”. © GEZE GmbH

Processautomation med minimal smörjmedelsanvändning innebär att inga skärvätskor behövs. Det krävs endast en mycket liten luft-/oljeblandning. Detta bidrar till hållbara, effektiva och kostnadseffektiva driftförhållanden vid alla GEZE-tillverkningsanläggningar i olika delar av världen. Den nya tekniken och med tillhörande processautomation minskar produktionsområdet, cykeltiderna samt underhållskostnaderna. Det uppstår inga föroreningar av mikropartiklar från skärvätskorna. Detta ökar verktygens livslängd, och det finns inte heller några skärvätskor som behöver avfallshanteras. Detta bidrar till hållbarhet och skyddar miljön samtidigt som den vatten- och CO2-förbrukning som hör ihop med den nya tekniken minskar. Extra kostnader minskar också: inköp av skärvätskor, drift av separata processanläggningar och användning av högtryckspumpar för verktygskylning försvinner.

Fördelarna med intern produktion för internationella partner

”Den kontinuerliga ekologiska förbättringen av våra produkter och tillverkningsanläggningar i kombination med vår ansvarsfulla inställning till naturtillgångar har högsta prioritet”, säger Marc Alber, GEZE:s teknikchef. ”Våra egna produktionsanläggningar kommer att gagnas av de positiva sidorna i den nya processen, vilket även våra samarbetsföretag i olika delar av världen kommer att göra.” Den viktigaste fördelen för tillverkningsindustrin: eftersom de spån som bildas under produktionen inte är förorenade av skärvätska kan de återanvändas direkt i produktionsprocessen.

Nya trender sätter ramarna för Industry Award 2018

Under parollen ”Integrated Industry” deltog mer än 1 000 företag i INDUSTRY PRIZE 2018 som organiseras av Initiative Mittelstand och Huber Verlag für Neue Medien GmbH. Hela industrisektorn håller på att förvandlas på grund av de nya trenderna inom maskininlärning, robotteknik och industri 4.0. Alla bidrag utvärderades av en oberoende jury bestående av professorer, forskare, branschexperter och journalister. De tittade framför allt på utvecklingspotentialen samt de ekologiska, sociala, ekonomiska och tekniska fördelarna med den föreslagna industrilösningen.