Presspaket FeuerTrutz 2019

På FeuerTrutz i Nürnberg mellan den 20 och 21 februari 2019 kommer vi att presentera system och lösningar som hjälper kunder och samarbetspartner med brandskydd vid utformning av byggnader i monter 404 i hall 10. Vårt motto är Connecting expertise – building solutions. Du kan hämta pressmeddelanden om våra höjdpunkter från mässan.

Fastighetsautomation

Fastighetsautomation med GEZE Cockpit

Byggnaderna blir bättre att bo i – säkrare, effektivare och bekvämare – när produkter från olika sektioner av byggnaden kommunicerar med varandra. GEZE Cockpit är det första dörr-, fönster- och säkerhetstekniska systemet som lyckats med detta. GEZE demonstrerar hur automatiserade produkter kan sammankopplas och manövreras och övervakas centralt. Fastighetsautomation kan arbeta självständigt eller integreras i ett fastighetsstyrsystem.

Visa mer Visa mindre

Sammankopplade och smarta dörrar och fönster

Den övergripande hopkopplingen av dörr- och fönsterteknik med smart programvara och öppna gränssnitt skapar helt nya möjligheter för planerare och operatörer inom fastighetsautomation. Kommunikationsstandarden BACnet möjliggör den fulla intelligensen hos GEZE:s produkter (dvs. alla möjliga styrningsalternativ och statusinformation) som ska integreras i fastighetsautomationen med hjälp av GEZE Cockpit. En verkligt ”smart” styrning av dörrar och fönster är möjlig eftersom systemet gör det möjligt att använda data från annan utrustning och delsystem. Dörrar och fönster kan därför styras och övervakas med mycket hög precision.

 • Säsongsinställning av öppningsbredden för en automatisk skjutdörr
 • Öppning och stängning av ett fönster efter utomhustemperaturen i kombination med väderstationer och värmesystem

© iStock

Scenarier – automatiskt rätt reaktion

Individuella scenarier kan sparas i GEZE Cockpit så att dörrar och fönster öppnas och stängs eller låses automatiskt. Detta utlöses antingen med tidsinställning eller genom en viss händelse.

 • Dörrövervakning och styrning, ändringar av driftläge
 • För individuell upplåsning av nödutrymningsvägar
 • Smart rök- och värmebortledning

Det betyder även att man slipper tidskrävande inspektioner, eftersom statusen för varje anslutet element rapporteras. Defekta dörrar, larm och felmeddelanden är lätta att identifiera och motåtgärder vidtas omedelbart.

Alltid en perfekt atmosfär

Ventilationsscenarier sörjer för optimalt rumsklimat genom interaktion mellan byggnadens sektioner. Fasadtekniken som är integrerad i GEZE Cockpit reagerar på föränderliga klimatförhållanden:

 • Fönstren stängs enligt efter yttertemperaturen, regn/vind
 • Fönstren öppnas efter yttertemperaturen och luftkvaliteten inomhus
 • Energieffektiv nattkylning, till exempel i kontorskomplex

Optimal GEZE Cockpit i alla byggnader

Systemet kan anpassas efter individuella behov – oavsett om det installeras på flygplatser eller kliniker eller i utställningshallar, kontorskomplex eller gallerior. Eftersom det inte bara finns en GEZE Cockpit, kopplas vi in i hopkopplingsprojekt tidigast möjligt och fortsätter att vara involverade under lång tid. Detta sörjer för att alla kunders och partners behov och byggnadens krav uppfylls och att inga frågor lämnas obesvarade, så att man kan skapa omfattande och effektiva lösningar med maximalt mervärde. För att uppnå detta sammanlänkar vi alla som arbetar med byggnadsutveckling i ett effektivt nätverk och ger inspirerade impulser, allt i linje med vårt motto ”Connecting expertise – building solutions”.

Support under alla projektfaser

 • planering/projektplanering och ledning
 • konfiguration och idrifttagning
 • operatörsutbildning
 • underhåll och support

Koordinerade servicepaket

GEZE Cockpit har tre olika tillämpningar, beroende på situation och täcker varierande krav på byggnaden: GEZE Cockpit BASIC, GEZE Cockpit VISU, GEZE Cockpit VISU+. Oavsett vilken programkonfiguration som implementeras, ingår alltid ett omfattande servicepaket och våra nätverksspecialisters expertkunskaper.

Dörrteknik

Utbyggda uppställningssystem – bekväm trådlös användning

Exempel på ett uppställningssystem med det nya trådlösa tillvalet Wireless KIT GC 170.

Ett uppställningssystem sörjer för att brandskyddsdörrar är helt åtkomliga. Med det nya trådlösa tillvalet FA GC 170 för uppställningssystem demonstrerar GEZE hur uppställningssystem kan byggas ut utan ytterligare kabelanslutningar. Systemet har redan fått två priser och används i en kulturminnesmärkt byggnad.

Visa mer Visa mindre

Det unika tillvalet gör GEZE:s uppställningssystem ännu mer säkra, bekväma och diskreta. Vi förstår hur viktiga visuella kriterier och enkel installation är vid sidan om funktionaliteten, eftersom vi har kontinuerlig dialog med våra kunder och partner för att uppfylla kraven i våra inspirerande produktlösningar. GEZE:s trådlösa uppställningssystem stör inte ett rums utformning eftersom de nästintill är osynliga.

Komponenter för radioutbyggnad

Extra kablar hör till historien

Det trådlösa tillvalet GEZE FA GC 170 ersätter kabelanslutningar med trådlösa lösningar. Systemet har den stora fördelen att inga extra kablar behövs.

Komponenterna i det trådlösa tillvalspaketet kan enkelt anslutas till befintliga system via en trådlös modul. FA GC 170 är därför även en lösning för eftermontering, som gör det möjligt att trådlöst ansluta takmonterade rökdetektorer och manuella stängningsknappar på GEZE:s uppställningssystem till den trådlösa modulen på den karmmonterade detektorn.

Inga konstruktionsmässiga förändringar är nödvändiga

Det är inte nödvändigt att ta hål för genomföringar i väggar och tak. Detta underlättar planeringen.

Det trådlösa tillvalet är den perfekta lösningen

 • i kulturminnesmärkta byggnader,
 • om ändringar av konstruktionen inte är önskvärda eller inte är genomförbara.

Vi erbjuder en unik lösning för uppställningssystem med trådlösa komponenter med

 • ett allmänt byggnadslov

Detta innebär att

 • man undviker ej godkända, objektspecifika förbättringar,
 • man slipper dyra och tidskrävande processer för godkännande

Snabb och enkel sammankoppling – enkelt underhåll

Alla komponenter i det trådlösa tillvalet är anslutna via en DIP-strömbrytare. Den trådlösa modulen i hjärtat av det trådlösa systemet möjliggör trådlös kommunikation mellan den nästintill osynliga karmmonterade rökdetektorn och olika trådlösa enheter (till exempel den trådlösa takmonterade rökdetektorn eller den trådlösa takmonterade värmedetektorn och den trådlösa modulen för den manuella aktiveringsbrytaren).

Fler fördelar

 • Flexibel systemdesign: anslut upp till sex trådlösa enheter
 • Kan monteras i tak med särskilda konstruktionsegenskaper
 • Optimerad för GEZE:s alla uppställningssystem
 • Har testats i enlighet med den europeiska standarden DIN EN 5425 för brandvarningsanläggningar
 • Fem års batteritid och små underhållsbehov
 • Utmärkt: Med tyska designpriset 2019 i kategorin ”Building & Elements” och ICONIC AWARDS: Innovative Architecture 2018 i kategorin ”Product”.

Lämplig att använda i historiska byggnader

Vi har skrivit en rapport om hur GEZE:s brandskyddslösning med trådlösa uppställningssystem gör den kulturminnesmärkta byggnaden för Dortmunds handelsorganisation bättre att leva i för medarbetare och besökare och vilka fördelar som operatörerna får.

En ren sak: i en historisk byggnad kan GEZE:s låssystem byggas ut trådlöst

Håller du på med byggarbeten i historiska byggnader? Och måste du sedan dra kablar för brandskyddslösningen? Detta är enklare och lyckades under omvandlingen och moderniseringen av det byggnadsminnesmärkta huvudkontoret för metallbranschens organisation i Dortmund: med vårt unika och prisbelönta trådlösa tillval FA GC 170 för uppställningssystem.

Gå till referensen

Rökdetektor med teleskopfunktion

© GEZE GmbH

Rökdetektorer i uppställningssystem måste vara driftsäkra så att dörrarna garanterat stängs vid eldsvåda. Med den nya smarta rökdetektorn RSZ 7 med teleskopfunktion demonstrerar GEZE att det är möjligt även om överstyckets konstruktionsförhållanden inte är de bästa.

Visa mer Visa mindre
Lösning för ofördelaktiga lutningsförhållanden med exempelvis för lite fritt utrymme ovanför rökkamrarna. Rökdetektorn RSZ 7 har en teleskopfunktion. Rökdetektorn kan fällas ut och kan överbrygga överhäng på ca 30 millimeter.

Rökdetektorn RSZ 7 © GEZE GmbH

Lösningen på ”rumsproblem”

Den nya flexibla lösningen är perfekt för överstycken med för litet utrymme ovanför rökkammaren för obehindrad tillförsel av luft eller rök. Rökdetektorn kan dras ut och fällas in och överbrygga överhäng på 30 millimeter.

Med den nya rökdetektorn RSZ7 säkerställs alltid

 • det angivna minimiavståndet mellan rökdetektorn och överstycket
 • korrekt detektering av rök

Lätt att ansluta

Rökdetektorn ansluts till 230 V-nätet via en integrerat strömförsörjning.

 • 24 V-matningsspänning till den anslutna GEZE hållmagneten på väggen och ankarplattan)
 • Installation ovanför det aktiva dörrbladet på den vertikala väggen för tidig detektering av brand och rök

Pålitlig säkerhet – lång livstid

Vid larm bryts spänningsförsörjningen till hållmagneterna och dörrarna stängs omedelbart. Beroende på behoven kan två ytterligare trådlöst takmonterade detektorer anslutas via det trådlösa tillvalet FA GC 170.

Den integrerade rökdetektorn i RSZ 7 har en funktion för automatisk anpassning av larmtröskelvärde

 • Kompensering för föroreningar i rökkammaren
 • Pålitlig säkerhet och längre livstid

Tyst, kraftfull och barriärfri i alla miljöer: den nya dörrstängaren TS 5000 SoftClose

© Getty Images / iStockphoto

Personer som bor nära dörrar med dörrstängare – på markplan till exempel – är tacksamma över att slippa höra dörren smälla hela tiden. GEZE TS 5000 SoftClose är en dörrstängare som förenar tystnad med förebyggande brandskydd. Den har redan vunnit ett prestigefyllt pris.

Visa mer Visa mindre

Dörrstängare utan stängningsbuller

”Styrkan” hos TS 5000 SoftClose ligger i den individuellt justerbara stängningsfarten innan dörren når stängningsläge i kombination med den höga stängningskraften på TS 5000. Detta ger pålitlig, säker och tyst stängning av dörrar med automatisk tillhållning, även under krävande förhållanden. Till exempel i trånga slussystem i underjordiska garage, trappuppgångar eller ytterdörrar där vinden har en negativ inverkan på dörrarnas tillhållning.

Slut på smällande dörrar

 • Smällande dörrar förhindras genom att dörren dämpas kort innan den går i lås
 • Optimerad stängning: dörrarna dras in i låset på ett säkert sätt med enhetlig kraft
 • Justering av tillslaget eller dörrbladets bromsning efter den sista öppningsvinkeln

Flexibel för individuella behov

Fokus för vårt arbete ligger på våra kunders och partners behov. Det är därför som vi alltid diskuterar framtida utmaningar eller föreslagna projekt med dem. Vår utvecklingspotential gör oss flexibla, vilket gör det möjligt för oss att snabbt leva upp till kundernas behov med lösningar som TS 5000 SoftClose.

Mervärde för användare, operatörer och planerare

Vi är involverade i projekt från brainstormingfasen, och kombinerar den industriella och tekniska expertisen hos alla parter som medverkar för att de mest förmånliga dörrlösningarna ska kunna tas fram. Vi stödjer användning av TS 5000 SoftClose i byggnader såsom sjukhus, hotell eller bostadshus där dess förstklassiga egenskaper är särskilt viktiga. Vi vill att byggnader ska bli lättare att bo i, ha en mer flexibel utformning och skötas på ett effektivt sätt.

Översikt över andra fördelar

 • Finns i enlighet med DIN 18040, för dörrbredd med en bredd på upp till 1 100 mm
 • Kan enkelt bytas mot alla versioner ur TS 5000-serien
 • Tillämpningsområde som är identiskt för dörrstängarna TS 5000
 • Lämplig för dörrar med enkla och dubbla dörrblad och olika systemvarianter (till exempel med en hållmagnet eller en inbyggd rökdetektor)
 • En individuellt justerbar stängningshastighet i dörröppningsvinkeln mellan 15° och 180°

© Rat für Formgebung

Pris för hög kvalitet

Dörrstängaren TS 5000 SoftClose utsågs till vinnare i kategorin ”Building fixtures” vid ICONIC Awards 2019: Innovative Interior – den finaste utmärkelsen inom kategorin Building Equipment. Den imponerade på domarna med sina utmärkta praktiska egenskaper, funktionaliteten, möjligheten att serva och innovationsgraden.

Säkerhet för brandskyddsdörrar

Elslutblecket FT300

Elslutblecket FT300

Elslutbleck är viktiga tillbehör till automatiska dörrar som används mycket frekvent. De kommer väl till pass när det är långt till dörren och besökare kan komma in i en byggnad utan att behöva vänta länge.

Speciella elslutbleck behövs för utrymnings- och räddningsvägar som även fungerar som brandskyddsdörrar. Det nya elslutblecket FT300 är godkänt för användning på brandskyddsdörrar enligt DIN EN 14846:2008 och är därför optimalt lämpat för detta ändamål.

Visa mer Visa mindre

Förbättrat inbrottsskydd

FT300 ger ökad säkerhet. Den kan även öppna dörrar vid ett listtryck på upp till 500 N när fallkolven är helt i ingrepp. Eftersom fallkolven trycks in nio millimeter hålls dörrarna säkert låsta. Förbättrat inbrottsskydd tack vare en maximal tillhållningskraft på 10 000 N som skyddar mot sabotage. Det är därför som detta elslutbleck även kan användas som ett säkerhetsbleck för inbrottsskydd på dörrar.

 • Lätt att installera tack vare ny anslutningsteknik
 • Universalinstallation på grund av justerbar terminalplatta
 • Passar i alla konventionella låsstolpar och kan lätt justeras där
 • Standardutrustning med skyddsdiod
 • Passar till solida dörrar med enkelt eller dubbla dörrblad
Rök- och värmeutsugsanläggning (RWA)

Den kompakta SHEV-kontrollpanelen MBZ 300 N8 SHEV

N8-versionen av den modulära busscentralen MBZ 300 övertygar med sin mycket kompakta kåpa. Detta gör den till det rätta alternativet för små och medelstora byggnader och trappuppgångar. Den kan konfigureras individuellt och kan byggas ut tack vare sin modulära uppbyggnad.

Den kompakta SHEV-kontrollpanelen MBZ 300 N8 SHEV © GEZE GmbH

Vid eldsvåda styr SHEV-kontrollpanelen säkert och pålitligt fönstermotorerna för naturlig rök- och värmebortledning. I vardagen sörjer de för friskluft genom kontrollerad naturlig ventilation. SHEV-kontrollpanelen MBZ 300 N8 är en ny och flexibel lösning för mindre kontrollpaneler.

Anslutning för mindre SHEV-lösningar

Så stor den behöver vara och så liten som möjligt. Med de flexibla möjligheter som vår utveckling ger har vi skapat en annan variant av MBZ 300. I små och medelstora byggnader samt i trapphus är SHEV-centralen MBZ 300 N8 det rätta valet.

Visa mer Visa mindre
 • 24 V SHEV-kontrollpanel med kompakt hus
 • Kåpa med mått på bara 300 x 400 x 200 mm
 • 8 A utgångsström för en brandcellsgräns och en eller två ventilationsgrupper
 • Utbyggbar tack vare modulär uppbyggnad
 • Flexibel anpassning efter byggnadsspecifika krav

Snabbt och bekvämt: Installation och driftsättning

 • Lätt att installera tack vare en drivmodul och förinstallerade serieklämmor
 • Standardapplikationer: Enkel driftsättning utan ytterligare parameterinställningar
 • Projektspecifika justeringar och komplexa funktioner i en rök- och värmeutsugsanläggning med PC-konfigurationsprogram.

Optimala kabelrör i byggnaden

Sammankoppling av MBZ 300 N8 SHEV-kontrollpaneler via en buss gör det möjligt att sätta samman rök- och värmeutsugsanläggningar. Detta leder till avsevärt kortare kabellängder mellan styrenheterna och fönstermotorerna och därför mindre kabelarea