De nya trapphuscentralerna THZ N4 och THZ Comfort N4 från GEZE

GEZE har helt omarbetat sina trapphuscentraler THZ N4 och THZ Comfort N4. De har nu en starkare strömförsörjning och kan användas för att försörja en annan fönstermotor. Dessutom är båda modellerna nu utrustade med ett gränssnitt till serviceterminalen GEZE ST220, vilket underlättar och snabbar upp driftsättning och service. En ny anslutningsklämma gör det enklare att ansluta motorledningen.

Rökbortledning och ventilation i ett

Lösningar från GEZE erbjuder säkerhet på platser där endast rökbortledning behövs enligt gällande byggföreskrifter, t.ex. i trapphus, men uppfyller även strängare krav på rök- och värmebortledning. Tack vare kompaktare mått passar optimerade THZ N4 och THZ Comfort N4 perfekt i trånga trapphus. De integrerade ventilationsfunktionerna säkerställer optimal ventilation. En utgångsström på 4,5 A är tillräcklig för att driva upp till 4 fönstermotorer, såsom kedjedriften GEZE Slimchain.

Mer om rök- och värmebortledning

Enkel installation och service

En ny anslutningsklämma för motorledningen gör kabeldragningen mycket enklare: armen öppnas, ledaren förs in, armen stängs. Via ST220-gränssnittet kan modellerna driftsättas och underhållas på ett enkelt sätt – parametrar, driftstillstånd och felmeddelanden visas i klartext. Med hjälp av detektorkontakterna kan signaler även vidarebefordras till exempelvis fastighetsstyrsystemet. Vind- eller regnsensorer kan anslutas till centralerna utan användning av extra moduler – så att fönstren stängs säkert även i kraftigt regn eller stark vind.