sports arena Zadar
GEZE RWA

Handbolls-VM i Kroatien: GEZE deltar!

GEZE utrustade sex nybyggda sportarenor med den modernaste tekniken.

Handbolls-VM för herrar i Kroatien pågår från den 16 januari fram till den 1 februari 2009. Spännande, snabba matcher är på högsta tekniska nivå garanteras när de 24 bästa lagen i världen möts. Högsta standard i funktionalitet, säkerhet och design efterfrågades, när det gällde att byggandet av sex nya, toppmoderna idrottsanläggningar. GEZE utrustade entré- och brandskyddsdörrar med dörrstängare och rök- och värmeutsugsanläggningar, och övertygade erkända arkitekter och entreprenörer i Kroatien.

Förebyggande brandskydd - oundgängligt

På sportarenor samlas tusentals personer. Om det ofattbara händer - om brand skulle bryta ut, och förvirrade människor i panik söker frenetiskt efter utrymningsmöjligheter. När byggnader står i brand blir vägvisare oigenkännliga på sekunder. I händelse av brand ligger faran inte bara i brand och värme, utan framför allt i den röken och de giftiga brandgaserna. Nästan 90 % av alla brandoffer faller offer för rök, en stor andel av de materiella brandskadorna orsakas av rök. Spridning av rök, särskilt i nödutgångar och räddningsvägar, måste därför förhindras. Denna viktiga uppgift uppfylls i sportpalatsen i Zagreb, Poreč, Zadar, Varaždin, Osijek och Split av GEZE:s rök- och värmeutsugsanläggningar (RWA), genom att röken avleds via intelligenta tilluftslösningar redan när den bildas. De utgör därför ett oundgängligt element i det förebyggande brandskyddet.

Funktion för naturligt rökavlägsnande

Denna naturliga rökavledning utnyttjar den termiska stigningen - med tillluftsintag i det nedre väggområdet, t.ex. genom dörrar, fönster och luftutlopp i övre vägg- och takområden, så att en stabil rökskiktsgräns bildas för att binda röken över det område där människor vistas. Under denna gräns finns ett rökfattigt skikt. Däröver stiger det svarta, giftiga rökskiktet uppåt och blir allt tätare ju längre branden varar. Med hjälp av naturligt effektiva RWA:n, borttransporteras detta skikt tack vare principen om termisk stigning redan i brandens bildningsfas direkt ut i det fria.

GEZE RWA-öppningar i samklang med arkitekturen

Hall- och fasadfrånluftsöppningar i de mest olika fönsterformer utrustades med eleganta och tekniskt sofistikerade RWA-elspindelmotor och elkedjemotor av typ E 250 och E 600-E 660, beroende på fönstrets vikt och slaglängd. De fungerar som ett säkert och snabbt rök- och värmeutsug och rökavledning, och erbjuder även fördelen i daglig till- och frånluftning. RWA-nödströmscentral av Typ E 260 N32 säkerställer 72 timmars driftsberedskap vid strömavbrott. I egenskap av automatikens styrenheter är de "hjärnorna" i RWA, och upptar meddelanden från t.ex. brandvarnare, externa brandlarmscentraler eller styrenheter för regn och vind, och styr avrökningsfunktionen motsvarande.

GEZE dörrteknik – säkerhet och komfort för idrottare och åskådare

Med dörrstängarprogrammet och dess enhetliga design för entré- och brandskyddsdörrar, har ett stort antal visuella och tekniska möjligheter realiserats. Till exempel med dörrstängarenTS 5000 E-ISM för tvåflygliga brand- och rökskyddsdörrar med integrerat, dvs. icke synligt, koordinator. Vid brand sörjer den för en absolut följdriktig och tät stängning av dörren, och förhindrar attacker i redan befintliga brandavsnitt. Passagekomfort och säkerhet säkerställs genom en variabel uppställningsvinkel mellan 80° och 130°, justerbar uppställningspunkt och dubbelsidig steglös elektromekanisk uppställning som bryts vid brand, och stänger dörren.

Med utrustningen av sportarenor bevisar GEZE än en gång sin kompetens som en helhetsleverantör av komplex byggteknik - från idé, genomförande till regelbunden service.