GEZE - automatische Schiebetür Slimdrive SL bei John-Radcliffe Childrens Hospital, Oxford
Slimdrive SL
TS 4000
TS 4000

Feelgood-atmosfär för de unga patienterna

Arkitektbyrå: Parry Bowen

Beträffande barnsjukhusarkitektur, står kombinationen av nödvändiga kliniska funktionalitet med en känsla av välbefinnande i förgrunden. Även i Storbritannien tillhör GEZE de ledande leverantörerna av system för dörrar, fönster och säkerhetsteknik. I barnsjukhuset John Radcliffe i Oxford GEZE Ltd. UK, har GEZE tagit fram den idealiska dörrlösningen för en inbjudande entré för unga patienter.

John Radcliffes barnsjukhus byggdes efter de senaste normerna för sjukhusarkitektur. Huvudentréns blickfång utgörs av den tvåbladiga automatiska skjutdörren med det kraftfulla automatiksystemet GEZE Slimdrive SL. Med sin kompakta design och låga bygghöjd på endast 7 cm, märks knappt den automatiska automatiken Slimdrive SL. Den uppfyller både funktionella och estetiska krav, eftersom den diskret och elegant integreras i den moderna sjukhusfasaden. Robust och kraftfull håller det lekande lätt stånd för en stark besökstrafik, och därmed flödet av tusentals dagliga rörelsecykler.

GEZE-produkter som används över hela sjukhuset är inte komplicerade att använda, inklusive det automatiska slagdörrssystemet TSA 160 och den utanpåliggande dörrstängaren i TS 4000. Slagdörrsautomatiken i TSA-serien är särskilt lämpade för områden där bekvämlighet och hjälp i dörrpassagen är av särskild betydelse. Dessutom utrustades slagdörrarna med ett elektromagnetiskt låssystem som tillförlitligt säkrar känsliga sjukhusområden, som operationssalar och intensivvårdavdelningar. Utöver sina säkerhetsfördelar, lämpar sig TSA-automatiksserien speciellt för sjukhusets välbesökta områden, eftersom den kombinerar väsentliga fördelar: Öppnandet av dörrbladet är möjligt med minsta ansträngning, det ger till och med svaga personer och framför allt barn hög bekvämlighet vid passage. Därtill förenklar TSA-automatiken vårdpersonalens transport av patienter.

“Den anspråksfulla arkitekturen i John Radcliffes barnsjukhus kräver tillförlitliga och hållbara produkter som står sig inte bara gentemot kontinuerlig användning, utan även integreras perfekt i byggnadens estetik. Slimdrive SL är den perfekta lösningen. Slagdörrsystemen i TSA: s produktserie är oundgängliga på sjukhus, eftersom de möjliggör ett enkelt och kraftbesparande tillträde och därmed snabb förflyttning genom hela byggnaden - en nödvändig förutsättning som kan rädda liv i ett sjukhus ", menar Jules Quested-Williams, chef för försäljning och marknadsföring vid GEZE Ltd. UK. Sjukhusets projektledare, Vickie Holcroft tillägger: ”Vi är begeistrande över designen i entréområdet. Den ger den miljö som förväntas i ett högmodernt barnsjukhus. Inte minst bidrar dess högkvalitativa utarbetning till den trevliga och inbjudande atmosfären för patienter och klinikens personal.“