GEZE - overhead door closers with guide rail. Hôpital d'Orsay, Paris
Powerdrive HT
GEZE - overhead door closers with guide rail, Hôpital d'Orsay, Paris
Powerdrive HT
GEZE - door closer TS 3000 V, Hôpital d'Orsay, Paris
TS 3000 V
GEZE - Powerdrive HT,Hôpital d'Orsay, Paris
Powerdrive HT

Bakterierna släpps inte in av GEZE:s hermetiska dörrar

Arkitektbyrå: Paillard Polizza, Paris

Vid renoveringen av det historiska Hôpital d’Orsay i utkanten av Paris, byggdes sjukhusets områden för återupplivning, mottagning och hela administration om.

Särskild vikt lades vid nyutformandet av operationssalarna. För att uppfylla senaste standard, är säkringen mot smittämnen särskilt viktig.

GEZE:s nya hermetiska dörrar som drivs av Powerdrive HT*, förfogar över utmärkt god lufttätning vilket är speciellt viktigt i sterila områden. Bestående av två huvudkomponenter, dörrbladet och automatiken, förses framför allt sjukhus, vård- laboratorie-, och läkemedelsytor med Powerdrive HT. Dörrbladet i rostfritt stål är försett med speciella tätningar, och pressas mot dörrkarmen. Detta fungerar både vid över- och undertryck. Automatikhöljet är utformat speciellt för att undvika ansamling av damm. Dessutom installerade GEZE TS 3000 V, utanpåliggande dörrstängare med glidskena.