GEZE - Perlan with IGG, Kreishaus, Offenbach
Perlan with IGG
GEZE - Slimdrive SD-IS Servo, Kreishaus, Offenbach
Slimdrive SD-IS Servo
GEZE - Perlan with IGG, Kreishaus, Offenbach
Perlan with IGG
GEZE - Slimdrive SD-IS TS, Kreishaus, Offenbach
Slimdrive SD-IS TS

GEZE IGG och PERLAN i perfekt kombination

Arkitektbyrå: pbs architekten, Aachen

Stadsdelsförvaltningen i Offenbachs nya administrativa byggnad utformades transparent och medborgarvänligt, men hölls samtidigt ändå enkel och översiktlig. 520 kontor med ungefär samma snitt av modern arbetsplatsteknik och en ändamålsenlig standardinriktning säkerställer en effektiv administrativ process. Efterfrågan på ett lämpligt väntrum kunde också uppfyllas, precis som önskan om ett medborgarkontor i foajén.

Det rymliga entréområdet används även för att presentera utställningar. GEZE-produkter utformar området modernt, och använder transparensen i materialet glas. GEZE helglassystem IGG utformar foajéns dörrar. Kontorens manuella skjutdörrar utrustades med GEZE skjutbeslagsystem Perlan 120 samt med IGG. Tvåflygliga slagdörrar öppnar bekvämt det servostödda automatiken Slimdrive SD-IS.