The new VitraHaus as a show room building of Vitra furniture on the Vitra Campus in Weil am Rhein
The new VitraHaus as a show room building of Vitra furniture on the Vitra Campus in Weil am Rhein
GEZE TSA 325 NT All-glass revolving door system without middle pillar and accessible automatic façade swing door with the Slimdrive EMD-F drive unit
GEZE TSA 325 NT All-glass revolving door system without middle pillar and accessible automatic façade swing door with the Slimdrive EMD-F drive unit

Design och mycket mer - Nya VitraHaus i Weil am Rheins arkitektoniska park

GEZE:s modernaste dörr-, fönster- och säkerhetsteknik

Vitra - namnet står för "crème de la crème" av designmöbler för kontor, offentliga byggnader och heminredning. Till Vitras produktsortiment räknas utöver verk av samtida designers som Ronan och Erwan Bouroullec, Hella Jongerius och Antonio Citterio även klassiker av Charles och Ray Eames och George Nelson. På företagsområdet Vitra Campus i Weil am Rhein, uppstod muséer, utställningar och evenemangsbyggnader i produktionshallarnas omedelbara närhet. Varje byggnad har sin arkitekt, enligt listan över "Vem som är vem" bland arkitekterna. Till exempel byggdes det vita Vitra Designmuséet efter riktningar av arkitekterna Frank O. Gehry, konferenspaviljongen designades av Tadao Ando.

En annan höjdpunkt, VitraHaus som en utställningslokal för Vitra Home Collection, överlämnades nyligen till sitt öde. De Baselbaserade stjärnarkitekterna Herzog & de Meuron realiserade en skulptural installation i fyra våningar, som upprätthålls genom slumpmässigt resta staplar i svarta sadeltakshus. De är skiktade och staplade på så sätt, att komplexa strukturer uppstår, som blir genomgående i interiör- och exteriörutrymmen.

Maximal transparens och design med dörrlösningar i glas

Den innovativa funktionaliteten, prestandan och den enastående designen hos GEZE:s dörr- och säkerhetsteknik bidrar till den extraordinära arkitekturen i VitraHaus, och ger den nödvändiga byggnadssäkerheten. Med sin början i den centrala entrén: De automatiska helglaskaruselldörrarna byggdes långt in i foajéns inre, och ger precis som de inglasade gavelsidorna insyn djupt i den nya byggnaden. Den fyrvingade heglaskaruselldörrenav typ TSA 325 NT, klarar höga volymer och trafikerande publik, och kombinerar bekväm passage med förstklassig GEZE-design. Rumväggar, dörrblad och tak är helt i glas och erbjuder med sin fina inramning största möjliga transparens. Den mellersta pelaren elimineras helt vilket understryker det öppna och transparenta utseendet. Liksom alla GEZE:s karuselldörrar, utmärker sig TSA 325 NT med de senaste säkerhetsstandarderna, och inkluderar beröringsfri säkerhetsutrustning.

Övervinn barriärer

Den nödvändiga passagekomforten speciellt för VitraHaus besökare med begränsad rörlighet, ger en automatisk barriärfri slagdörr i karuselldörrens omedelbara närhet. De två fininramade och smäckra slagdörrarna flyttas med den slanka Slimdrive EMD F-automatikenheter. Designen bestämmer dörrsystemens teknik. GEZE:s Slimdriveautomatik är - unikt på marknaden - endast 7 cm höga och integreras diskret i glasfasaden. Inifrån öppnas dörren automatiskt efter aktivering med en knapp, och kan även öppnas manuellt. Utifrån styrs och kontrolleras tillträdet av ett passersystem. Slagdörrssystemet Slimdrive EMD har säkerhetsprövats enligt DIN 18650.

Systemövergripande säkerhet

Den systemiska konceptionen hos GEZE:s produkter, som samordnat öppnar dörrar och fönster vid fara, innebär för den här dörren speciellt att: Vid brand kontrollerar styrcentralen rök- och värmeutsugsanläggningen (RWA) det motordrivet öppnade paniklåset IQ Lock, som låser upp dörren och trycker upp den med automatiken. Slimdrive EMD F-slagdörrslagdörrsystem fungerar vid brand som den nödvändiga tilluftsöppningen, och som nödutgång. Med det automatiska paniklåset säkras byggnaden även från obehörigt tillträde utifrån. Samspelet mellan GEZE-komponenterna RWA, paniklås och dörrautomatik kombinerar därmed komfortabel passage och säkerhet för människor och egendom.

Dörrcentraler är ”hjärnan” i utrymningsvägssystemet. I fördelning över hela byggnaden säkrar och övervakar alla dörrcentralerna av typ TZ 320 öppnings- och stängningsaktiviteten i alla nödutgångar och utrymningsvägar. De tillåter behöriga att passera en dörr, och håller vägen fri in i livräddande gångar. Nödutgångar som utrustats med TZ 320 kan övervakas centralt via kontrollpanelen TE220 av de ansvariga för byggnadens säkerhetsteknik. Manipulation eller obehörigt öppnande upptäcks på så sätt omgående, och följs upp. Med TZ 320 dörrcentraler realiserades skräddarsydda nödutgångslösningar i hela i byggnaden.

Dörrstängningsteknik – funktionalitet, säkerhet och design

Design är allt för VitraHaus. Så mycket bättre, när funktionen finns elegant inpackad. GEZE:s integrerade dörrstängare bidrar. En- och tvåflygliga slagdörrar är utrustades med integrerade dörrstängare i Boxer-serien. De är helt integrerade i dörren, nästan osynliga, och inspirerar arkitekterna. Systemet GEZE Boxer E-ISM är utrustat med en elegant glidskena, den integrerade elektromagnetiska (E)-uppställning för båda dörrbladen, och innehåller en integrerad kordinering. På så sätt genomförs vid brand en säker automatisk stängning av passiva och aktiva dörrblad i rätt ordning.

Enkelflyglia brand- och rökdörrar i VitraHaus bakre delar utrustades med utanpåliggande TS 5000 R-dörrstängare. Elektromekanisk, steglös dörruppställning är möjlig mellan 80° och 130°. Uppställningspunkten kan sedan ändras igen, så att dörrbladen säkerställer största möjliga öppning vid fara. Denna funktion finns integrerad i glidskenan, precis som rökdetektorn, som aktiveras vid brand och automatiskt stänger dörren. Fula rökdetektorer som stör designen, tillhör alltså det förgångna vid användning av GEZE TS 5000 R. Breda passager, transparens och säkerhet uppnås med de tvåflygliga brand- och rökskyddsdörrarna genom dörrstängningssystemet TS 5000 ISM med två dörrstängare.