Akropolis Museum in Athen

Det nya Akropolismuséet i Aten: Stor konst blir sällan vackrare

GEZE bidrar till

Vem känner inte omedelbart igen symbolen för den grekiska huvudstaden och "gudarnas hemvist" – Akropolis, högt uppe på Atens kullar med det rekonstruerade Parthenon-templet. "Jungfrauengemach“ tillhör stadens gudinna Pallas Athena Parthenos, och är en symbol för demokrati.

Om man står på Parthenon-galleriets översta våning i det nya Akropolismuseet, och njuter av utsikten över Akropolis och Parthenontemplet som den ursprungliga platsen för utställningen, inser man genast: Genom sina ojämförliga arkeologiska skatter tillhör den imponerande nya byggnaden tack vare sin unika arkitektur snarare till Atens stora attraktioner. Det dröjde mer än 30 år tills visionen av ett museum som en "dotter till Parthenon-templet“ förverkligades. Design av den schweiziska arkitekten Bernard Tschumi, invigdes det nya Akropolismuéet förra året efter nästan elva år av byggande.

Arkitekturen i museibyggnaden utgår i dess unika läge. De arkeologiska utgrävningarna på platsen ska vara synliga, och integrerades därför i den nya byggnaden. Museet står på 94 pelare, och tillåter tack vare stora glasgolvplattor utsikt över strukturerna i det gamla Aten.

Utställningen om Parthenon-friserna var en av de största utmaningarna i det nya museet. Arkitekternas lösning för presentationen av friserna bestämmer strukturen för hela byggnaden. Ett rektangulärt betongblock som en central funktion, genomtränger från lägsta våningen till den tredje och översta våningen. I Parthenon-gallerian högst upp avbildar blocket väggarna i ett tempelrum. Väggarna har samma dimension och läge som interiören i Parthenon-templet på Akropolis. Den ofullständiga Parthenon-frisen kommer att skildras på blockets yttere, i sin fulla längd på 160 meter. De saknade skulpturdelarna i frisens relief, som skurits ut för ett eget rum, finns på British Museum i London.

Tillsammans med glasfasaden uppfyller strukturen i Parthenon-galleriet de viktigaste arkitektoniska kraven från det nya muséets byggherre: Den visuella förbindelsen mellan utställningen och Parthenon-templet på Akropolis på 300-meters avstånd.

Funktionalitet, säkerhet och design med GEZE:s dörr- och säkerhetsteknik


Den innovativa funktionaliteten, prestandan och den enastående designen hos GEZE:s dörr- och säkerhetsteknik framhäver arkitekturen i det nya Akropolismuéeet, och ger nödvändig komfort och säkerhet för människor och byggnader. Helt rätt för denna anspråksfulla arkitektur - eller hellre för det övergripande konstverket - är GEZE:s integrerade Boxer-dörrstängare, som kommer till användning i flera varianter i 135 dörrar. ”Boxer" integreras helt i dörrbladet. Med en glidskena, som syns endast när dörren är öppen, får dörren en avbrottsfri design. Funktionaliteten hos den integrerade dörrstängaren är så gott som osynlig, och elegant införlivad.


Sextio tvåflygliga brand- och rökskyddsdörrar utrustades med GEZE TS 4000 E-IS integrerade hydrauliska dörrstängare, kordinering och elektrohydraulisk uppställning. I händelse av brand eller strömavbrott frigörs uppställningen, och dörren stängs automatiskt i rätt ordningsföljd. Genom det integrerade stängningsföljdreglaget säkerställs kontinuerligt att båda dörrbladen kan stängas ordentligt efter passage - t.ex. av personer som flyr - och att dörren åter kan uppfylla sin funktion som branddörr.

GEZE:s panikreglar ger elegant säkerhet, och har installerats i femtio nödutgångsdörrar. Med sin diskreta, eleganta design integreras de harmoniskt i museibyggnadens övergripande struktur. I händelse av fara, öppnas dörrbladen omedelbart med ett tryck på panikregeln.