GEZE - RWA 100 E, Gutenberg Gymnasium, Erfurt
RWA 100 E
GEZE - TS 5000 IS, Gutenberg Gymnasium, Erfurt
TS 5000 IS

Renovering i det kulturmiljövårdsskyddade byggnadsbeståndet

Arkitektbyrå: Koch + Partner, München

Den Europaomfattande anbudsinfordrade tävlingen om renoveringen av den imponerande jugenstilbyggnaden Gutenberg Gymnasium i Erfurt, avgjordes år 2003 till fördel för den München-baserade arkitektbyrån Koch + Partner. I november 2003 lades grundstenen till den € 9,9 miljoner dyra renoveringen. Som en del av ett projekt fick gymnasieelever möjlighet att uttrycka sina önskemål för ombyggnad och utbyggnad av byggnaden.

De fick råd av arkitekter från områdena landskap, inredning och exteriör arkitektur. Sedan den festliga ceremonin i augusti 2005, leder den breda och inbjudande trappan upp till huvudentrén i den renoverade gamla byggnaden, som i sin historiska mittpunkt kryssliknande kopplas till den platta nybyggnationen. Denna sammankoppling av gammalt och nytt möjliggör den rymliga och funktionella integreringen av den nya aulan och gymnastiksalen.  Ett modernt utbildningscenter skapades som en plats för kommunikation.

Hur utmärkt GEZE:s produkter kan användas för nya byggprojekt, visades ännu en gång i detta betydande renoveringsprojekt.  Mer än 100 dörrstängare och produkter i områdena RWA (RWA 100 E och 105 E), ventilations- och utrymningsvägssystem kom till användning i gamla och nya byggnader.