Roof escape door in the Lutheran Church tower, Wittenberg
Roof escape door in the Lutheran Church tower, Wittenberg
Detail view: GEZE MLS motor lock on roof escape door in the Lutheran Church
Detail view: GEZE MLS motor lock on roof escape door in the Lutheran Church

Moderna RWA-lösningar i historisk arkitektur

Dörrar i kulturminnesmärkta byggnader måste uppfylla samma krav med avseende på säkerhet och kontrollfunktioner, som dörrar i nybyggnationer. Wittenbergs lutheranska kyrka, som byggdes mellan 1490 och 1510 är ett aktuellt exempel på rök- och värmeutsugskomponenter (RWA) i kombination med den modernaste tekniken för lås och dörrar i historiska, kulturmiljövårdsskyddade byggnader.

Vid renoveringen av tornet uppstod kravet på en trappa i tornet i händelse av brand, så att nödutgångar och utrymningsvägar kan hållas rökfria och användas problemfritt. Dessutom måste dörren låsas utifrån och vara inbrottsskyddat, och låsas via taket på ett sätt som uppfyller försäkringskraven. Otillbörlig användning skall anmälas genom inbrottsanläggningen. Kombinationen av RWA- komponenter med GEZE:s senaste lås- och dörrteknik möter denna kravprofil.

För säker funktion i det naturliga rök- och värmeutsuget, behöver ytorna för till- och frånluft alltid vara tillräckligt stora. Luften i byggnadens nedre del strömmar genom tilluftsytorna så att – beroende på den termiska driften uppåt – den befintliga mängden rökgas stiger och dras ut genom frånluftsytorna i rummets eller byggnadens övre del. Dörren fungerar som taköppning i det fönsterlösa tornet. Den öppnas utåt vid brand, och uppfyller samtidigt funktionen av ytterligare en nödutgång. Dörrlåsningen sker genom det självlåsande motorlåset GEZE MLS, som tack vare sin panikfunktion när som helt kan öppnas manuellt inifrån, och på så sätt uppfyller kraven på en nödutgång. Larmet utlöses av en rökdetektor eller av manuella utlösarelement. Vid ett larm styr RWA-centralen till- och frånluftsöppningarna. Vid larm låser motorlåset upp dörren på mindre än en sekund, och möjliggör på så sätt att dörren öppnas. Samtidigt meddelas inbrottsskyddsanläggningen att dörren inte längre är stängd.

Tack vare kombinationen av GEZE:s RWA-central med GEZE:s motorlås GEZE MLS och den omvänt monterade dörrstängaren GEZE TS 5000, kan de individuella kraven i den historiska byggnaden uppfyllas. Detta innebär ett snabbare rök- och värmeutsug, och en säkrad nödutgång.