GEZE HUSET

Säkerhet i flykt- och räddningsvägar

GEZE SecuLogic utrymningsvägssystem

Utrymningsvägar är en oumbärlig beståndsdel i byggnadssäkerheten och för person- och brandskyddet. Det är inte utan anledning som det finns stränga lagkrav för säkerhetsteknik i byggnader. GEZE SecuLogic utrymningsvägssystem förenar modern bussteknik med ett kompakt byggsätt. Kommunikationen mellan de enskilda komponenterna sker genom CAN-buss-teknik. Den möjliggör inkoppling av flera systemkomponenter och snabb överföring av stora datamängder med minimal kabelåtgång. En avbrottsfri spänningsförsörjning (USV) säkerställer driften vid nätbortfall. Kombinationen med slagdörrsautomatik resp. ett RWA-tilluftssystem säkerställer snabb utrymning vid brand även för svaga personer eller för dem med begränsad rörlighet.Dörrcentralerna säkrar och kontrollerar öppnings- och stängningsanordningar hos utrymningsdörrar.Systemlösningarna är utrymningsvägskoncept för individuella användningar.