GEZE Systemlösungen - Individuelle GEZE SecuLogic Zutrittskontrolle

GEZE Systemlösningar: Individuella lösningskoncept för varje område

GEZE SecuLogic passerkontroll

GEZE erbjuder anpassade säkerhetslösningar för nödutgångar med hänsyn till givna krav och önskade utrymningsvägar, till exempel i dagis, sjukhus och vårdinrättningar.

Systemlösningar

Basic-Line

Individual-Line

Access via network

*

No. of readers

1

*

Alarm / door monitoring

 

*

Time control and planning

*

No. of employees

20

*

Max. no. of door units

1

*

    yes       no    *  individual