GEZE Identifikation - Individuelle GEZE SecuLogic Zutrittskontrolle

GEZE Identifikation: Individuellt anpassningsbara behörighetsalternativ

GEZE Identifikation

Ett modernt passersystem med ett stort antal möjliga inställningsmöjligheter för passage och identifikation: fingeravtryck, nycklar, passerkort eller inmatning via knappsats.

Identifiering

GCFP 401

GCRR 200

GCVR 200 /
GCVR 200T

Anwendungsbereich

Flach, praktisch, universell einsetzbar: Integrierbar in gängigen Markenschalter

Berührungslose Variante oder Leser mit Tastatur.

Vielfältiges Biometrie-Lesegerät - Erkennung über Fingerabdruck

Användningsområde

Plant utförande för byggas in i ett flertal av marknadens omkopplare

Beröringsfri avläsning eller inmatning via knappsats

Mångsidiga biometriska fingeravtrycksläsare

Omgivande miljö

Inom- och utomhus

Inom- och utomhus

Inom- och utomhus

Byggsätt / dimensioner

120 x 60 x 15/45

Lågbyggt, 50x50x43 mm

Kompakt, 81x81x11/40  mm

Lämpligt för överordnade system

Passerkontroll, identifiering

Passerkontroll, parkeringssystem, identifiering

Passerkontroll, parkeringssystem, identifiering

Detektering av otillbörlig påverkan, övervakning

 

 

 

Panelmodul: med integrerad läsare, 3 LED-fält

 

 

 

    ja       nej       tillval