GEZE-huset

Upptäck vårt breda produktsortiment i det animerade GEZE-huset!
Upptäck vårt breda produktsortiment i det animerade GEZE-huset!

Säkerheten främst

Säkerhetssystem för offentliga byggnader

I sjukhus, skolor eller diskotek, i byggnader där ofta tusentals människor vistas, är säkerhetssystem oumbärliga för byggnadssäkerheten och person- och brandskydd.

Dörrcentralen TZ 320 fungerar som ”hjärna” i samspelet mellan de olika GEZE-systemkomponenterna, såsom automatiska dörröppnare, dörrstängare, motorlås, brand- eller larmanläggningar eller passerkontrollsystem. Alla krav på en högmodern, tillförlitlig och designorienterad systemlösning uppfylls. Utrymningsvägsystemet GEZE SecuLogic uppfyller EltVTR och DIN EN 13637.

Som webbaserad systemlösning ”All-in-one” med alla dörrkomponenter uppfyller GEZE SecuLogic:s dörröppningssystem alla krav på en modern dörröppningskontroll. GEZE erbjuder ett system med biometriskt- eller kortbaserat identifieringsläge.

Försäkringsteknisk låsning, tillförlitligt inbrottsskydd, snabb öppning vid nödsituationer och kontrollerad dörröppning – precis detta är styrkorna hos GEZE:s självlåsande paniklås. Individuella säkerhetskoncept för optimala lösningar.