Optimalt samspel mellan till- och frånluftsöppningar

GEZE tilluftssystem

För en säker funktion för naturlig rök och brandventilation är ständigt tillräckligt dimensionerade tilluftsfläktar. Via tilluftsytor i byggnadens undre del flyter kall luft, så att - beroende av den termiska lyftningen - stiger befintlig rökgas upp och via utsugsytorna i byggnadens övre del kan ledas ut. För samspelet mellan till och frånluftsöppningar erbjuder GEZE flera kompletta tillvarandra anpassade tilluftssytem.