GEZE RWA retten Leben - Zubehör für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

För styrning och reglering av rök och brandventilationsanläggningar

GEZE tillbehör RWA

GEZE:s RWA-system används för daglig ventilation av utrymmen och för rökevakuering vid brand. Nödströmscentralen styr rök och brandventilation. Fönster, rökluckor eller ljuskupoler öppnas eller stängs med elektriska motorer.

Ventilationen styrs via manöverknappar, över Regn och vindstyrning eller timer. Vid alarm sker styrningen manuellt över RWA-knapp eller automatiskt via rökdetektor. Dessutom kan externa alarmsignaler anslutas.