GEZE RWA retten Leben - Notstromsteuerzentralen für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Centrala styrsystem för styrning av enskilda komponenter

GEZE Styrcentraler brandgasventilation


RWA BUSS-central MB Z300 är den nya centrala styrapparaten för rök- och brandventilationsanläggningar. MBZ 300 övertar försörjning, koordinering och övervakning av alla anslutna öppningssystem och komponenter. Den erbjuder hög manöver- och servicekomfort RWA nödströmsstyrcentral E 260 N är den centrala styrenheten, som försörjer samtliga komponenter som är anslutna, och styr och strömförsörjer. Utlösningen vid brand sker genom automatiska brandvarnare, manuella RWA-knappar eller externa alarmgivare. En utlösning påverkar öppningen och stängningen av RWA-öppningar, beroende av konfigurering i centralen. Motorer på fönster och rökluckor kan styras via  manöverknappar för normal ventilation. RWA -funktionen är överordnad ventilationsfunktionen.