GEZE Glaslösungen für manuelle Drehtürsysteme

Transparens och design

GEZE glaslösningar för manuella slagdörrssystem

Attraktiva lösningar för helglassystem vid anslags- och pendeldörrar. De mångsidiga klämbeslagen uppfyller individuella krav.