GEZE HUSET

Skjutdörrar med stilfull, enkel design

GEZE glaslösningar för manuella slagdörrssystem – transparens och design

Attraktiva lösningar för helglassystem vid anslags- och pendeldörrar. De mångsidiga klämbeslagen uppfyller individuella krav.

Skjutbeslag

Rollan 40 N / 80

Perlan 140 / KS

Levolan 120 / 60

Dörrens vikt [kg]

40 / 80

140

120 / 60

Skjutbeslag

Trä

 

 

  /  

Plast

 

 

  /  

Metall

 

 

  /  

Glas

 

  / 

  /  

Korrosionsskyddad

Kl. 1

Kl. 2 / Kl. 4

Kl. 3

Infästning / montering

Vägg, tak

Vägg, tak

Vägg, tak,glas, dold i tak

Typ av dörr

Ett eller flera  dörrblad

 

 

  /  

Synkrona

 

 

nej / nej

Teleskop

 

 

nej / nej

Automatiserade

 

 

nej / nej

Fast fält

 

 

  /  

GEZE SoftStop

 

  /  

  /  

    ja       nej       tillval