GEZE Glaslösungen für Integriertes Ganzglassystem - GEZE IGG

Innovation och intelligens mellan skivorna

Integrerade helglassystem - GEZE IGG

Hos GEZE IGG är profilen och beslagsystemet osynligt integrerade mellan två glasskivor- utan applicerade eller synliga delar på glasytan. Fasaddesignen kan monterasutan avbrott - oavsett om det planeras skjutväggar eller –dörrar, anslags- eller pendeldörrar. GEZE IGG kan användas för helglasfasader inom- och utomhus och vid flexibla system för rumsavskiljning.