GEZE SecuLogic Gebäudetechnik-Managementsystem

En komplett systemvärld

GEZE SecuLogic System för teknik i byggnader

GEZE SecuLogic är systemlösningar som uppfyller höga krav för särskilt skyddade byggnader. Med SecuLogic kan GEZE:s systemlösningar kontrolleras och integreras inom områden som dörr-, fönster- och säkerhetsteknik. Med ett centralt styrnings- och visualiseringssystem kontrollerar SecuLogic olika automatiseringskomponenter i byggnadstekniska system och erbjuder säkerhet genom en mängd av anslutningsmöjligheter.

Ett system som kan kontrollera

 • Automatiska dörrsystem
 • Dörrstängare till brand- och rökskyddsdörrar
 • Fönstermotorer till rök- och värmeutsug och komfortventilation
 • Utrymningssystem och panikreglar
 • Andra produkter (t.ex. belysningsstyrning)

Produktegenskaper:

 • Enkel orientering: Intuitiv drift och översyn över all viktig information genom 3D-visning av hela byggnaden
 • Klart symbolspråk: Systemet kontrollerar alla – även mekaniskt drivna – dörrar och visar tydligt, om en dörr är öppen eller stängd.
 • Klart strukturerade kontroller: Knappar möjliggör öppnande av dörrar vid utrymning och stängning vid rökutveckling.
 • Systemfel visas i klartext: Vid störning behöver specialister inte kontaktas.
 • Regelbundna kontroller för felsökning och avhjälpande genom övervakning i den virtuella displayen och kontrollpanelen VAT 220 SNVAT 220

Övervakning i den virtuella display- / kontrollpanelen VAT 220 SN

 • Enkel driftsättning av bussystemet genom Plug&Play
 • Gränssnitt för ytterligare styrsystem genom OPC
 • Lätt att förstå genom enkel och tydlig grafik
 • Enkel drift genom enhetliga symboler på bildskärmen och vid användarenheten till de anslutna dörrarna och fönstren
 • Integrering av mekaniska och automatiska dörrar i kontrollmiljön
 • Bättre överblick genom 3D-visning på bildskärmen