GEZE Holz- und Metallschiebetüren

Individuella och mångsidiga användningsområden

GEZE:s skjutdörrsystem för manuella trä- och metalldörrar

GEZE erbjuder en mängd olika lösningar för funktionella och visuellt tilltalande skjutdörrsystem, rumsavskiljare och andra rörliga element med trä- eller metalldörrblad. De ger stor kreativ frihet och möjliggör flexibilitet vid planeringen. Anspråksfull teknik, högkvalitativa material och förstklassig förädling gör att rullvagnen rör sig exakt, mjukt och tyst över skenan och gör beslagsystemen hållfasta och långlivade.

 

 

Skjutbeslag

Rollan 40 N / 80

Perlan 140 / KS

Levolan 120 / 60

Dörrens vikt [kg]

40 / 80

140

120 / 60

Skjutbeslag

Trä

 

 

  /  

Plast

 

 

  /  

Metall

 

 

  /  

Glas

 

  / 

  /  

Korrosionsskyddad

Kl. 1

Kl. 2 / Kl. 4

Kl. 3

Infästning / montering

Vägg, tak

Vägg, tak

Vägg, tak,glas, dold i tak

Typ av dörr

Ett eller flera  dörrblad

 

 

  /  

Synkrona

 

 

nej / nej

Teleskop

 

 

nej / nej

Automatiserade

 

 

nej / nej

Fast fält

 

 

  /  

GEZE SoftStop

 

  /  

  /  

    ja       nej       tillval