GEZE Glasschiebetüren

Innovativ rumsutformning – för en härlig, öppen och transparent atmosfär

GEZE glaslösningar för manuella skjutdörrsystem

Glas har ersatt konventionella material för dörrar och andra rumsavdelare, såsom trä eller plast i moderna byggnader. Detta gäller särskilt kontorsbyggnader, men även bostäder. Glas inkluderas som designelement under nya förutsättningar, i takt med att funktionella och tekniska aspekter blir alltmer betydelsefulla. Beslag av glas lyfts exempelvis alltmer medvetet fram som design av hög kvalitet, och det ställer därmed allt mer och större krav på glas/beslag teknologin.

GEZE erbjuder olika lösningar för funktionella, eleganta skjutdörrsystem med hög hållfasthet. De ger stor kreativ frihet och flexibilitet beträffande design och planering.

Skjutbeslag

Rollan 40 N / 80

Perlan 140 / KS

Levolan 120 / 60

Dörrens vikt [kg]

40 / 80

140

120 / 60

Skjutbeslag

Trä

 

 

  /  

Plast

 

 

  /  

Metall

 

 

  /  

Glas

 

  / 

  /  

Korrosionsskyddad

Kl. 1

Kl. 2 / Kl. 4

Kl. 3

Infästning / montering

Vägg, tak

Vägg, tak

Vägg, tak,glas, dold i tak

Typ av dörr

Ett eller flera  dörrblad

 

 

  /  

Synkrona

 

 

nej / nej

Teleskop

 

 

nej / nej

Automatiserade

 

 

nej / nej

Fast fält

 

 

  /  

GEZE SoftStop

 

  /  

  /  

    ja       nej       tillval