GEZE TSA 160 NT F-IS - Feststellvorrichtungen für 2-flügelige Türen

GEZE eluppställning för pardörrar

En uppställningsanordning är del av en uppställningsanläggning. Genom samspelet med en utlösningsmekanism, en brandvarnare och en strömförsörjning skapas en uppställningsanläggning.

Vid brand stängs då öppna branddörrar automatiskt. I Tyskland behöver uppställningsanläggningar för branddörrar ett allmän byggnadsöverordnat godkännande via Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin. (Tyska Institutet för Byggnadsteknik).