GEZE TS 5000 R-ISM - Feststellanlagen für 2-flügelige Türen

GEZE branduppställning för pardörrar

En uppställningsanordning är en anläggning, som är till för att elektriskt hålla branddörrar öppna. Dörrbladet kan på så sätt ställas i uppställt läge, tills det antingen stänger manuellt, eller utöses via en rökdetektor i händelse av brand.

En uppställningsanordning består av

  • Utlösningsmekanism (utlöses av signal från brandvarnare)
  • Brandvarnare
  • Uppställningsanordning (dörrstängare med elektrisk uppställning eller magnetuppställning)
  • Strömförsörjning

Vid brand stängs då öppna branddörrar automatiskt. I Tyskland behöver uppställningsanordningar för branddörrar ett allmänt byggnadsöverordnat godkännande via Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin. (Tyska Institutet för Byggnadsteknik).