Säkerhet kommer först - tillförlitlig lösning för uppställning av branddörrar

GEZE uppställningsanläggningar och -anordningar

Bränder uppkommer snabbt och ofta obemärkt. För att förhindra att den dödliga rökgasen sprids, måste dörren mellan brandsektioner stängas snabbt och säkert.

Nyttjandet av byggnader kräver dock till viss del att dörrar tidvis måste stå öppna (t.ex. för varutransport mm). För att hålla dessa branddörrar i öppet läge krävs en uppställningsanordning.

GEZE har en hel rad uppställningsanordningar i sitt sortiment, vilka är speciellt framtagna för användning i förebyggande brandskydd.

Dessutom förfogar vi över ett flertal uppställningsanordningar för såväl utanpåliggande som integrerade dörrstängare, golvdörrstängare och slagdörrsautomatiker. Dessa kan integreras individuellt för att motsvara kraven anpassade till ditt byggnadskoncept, och bildar en uppställningsanordning när de används tillsammans med en rökdetektorcentral (RSZ6).